13:46 | 26/05/2022
Loading...

Người trực tiếp kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô có cần chứng chỉ hay không?

Người trực tiếp kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô có cần chứng chỉ hay không? Quyền hạn và trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa như thế nào? Quyền hạn, trách nhiệm của người lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa? Tôi đang dự định muốn kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô. Cho tôi xin hỏi là tôi muốn kinh doanh vận tải hàng hóa thì cần điều kiện gì về chứng chỉ không? Nếu có hồ sơ như thế nào!

Người trực tiếp kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô có cần chứng chỉ hay không?

Căn cứ Điều 64 Luật giao thông đường bộ 2008 quy định về hoạt động vận tải đường bộ như sau:

1. Hoạt động vận tải đường bộ gồm hoạt động vận tải không kinh doanh và hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ. Kinh doanh vận tải đường bộ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.
2. Kinh doanh vận tải đường bộ gồm kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải hàng hóa.
Căn cứ Khoản 1 Điều 67 Luật này quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như sau:
a) Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật;
b) Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh; phương tiện kinh doanh vận tải phải gắn thiết bị giám sát hành trình của xe theo quy định của Chính phủ;
c) Bảo đảm số lượng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phù hợp với phương án kinh doanh và phải có hợp đồng lao động bằng văn bản; nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn nghiệp vụ kinh doanh vận tải, an toàn giao thông; không được sử dụng người lái xe đang trong thời kỳ bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật;
d) Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trình độ chuyên môn về vận tải;
đ) Có nơi đỗ xe phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bảo đảm yêu cầu về trật tự, an toàn, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.
Căn cứ Khoản 13 Điều 3 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT giải thích về người có trình độ chuyên môn về vận tải như sau:
13. Người có trình độ chuyên môn về vận tải là người có chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành vận tải trở lên.

Bạn muốn trở thành người điều hành hoạt động vận tải bằng ô tô thì bạn cần phải có chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải hoặc có bằng trung cấp chuyên ngành vận tải trở lên.

Hoạt động vận tải bằng ô tô (Hình từ Internet)

Quyền hạn và trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa như thế nào?

Căn cứ Điều 48 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Thông tư 02/2021/TT-BGTVT quy định về quyền hạn và trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa như sau:

1. Thực hiện các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 7 Điều 14, Điều 16 và Điều 54 của Thông tư này.
2. Xây dựng và thực hiện đúng, đầy đủ quy trình đảm bảo an toàn giao thông theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Thông tư này. Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ phải có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này; thực hiện các quy định tại Điều 15 của Thông tư này.
3. Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo phải thực hiện các quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 13 của Thông tư này.
4. Trực tiếp điều hành phương tiện, người lái xe của đơn vị mình để thực hiện vận chuyển hàng hoá theo một trong các hình thức sau:
a) Thông qua phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải;
b) Thông qua Hợp đồng vận chuyển;
c) Thông qua Giấy vận tải (Giấy vận chuyển).
5. Quyết định giá cước vận tải đối với hoạt động kinh doanh vận tải của đơn vị.
6. Có trách nhiệm phổ biến cho người lái xe việc chấp hành quy định của pháp luật về trọng tải của phương tiện lưu thông trên đường; không được tổ chức hoặc yêu cầu người lái xe bốc xếp và vận chuyển hàng hóa vượt quá khối lượng cho phép theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm liên đới nếu xe thuộc quyền quản lý của đơn vị thay đổi các thông số kỹ thuật của xe trái với quy định, vận chuyển hàng hóa vượt quá khối lượng cho phép tham gia giao thông.
7. Chịu trách nhiệm khi người lái xe chở hàng hóa vượt quá khối lượng cho phép tham gia giao thông theo quy định của pháp luật.
8. Đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải phải trang bị cho người lái xe thiết bị truy cập được giao diện thể hiện hợp đồng vận tải điện tử, giấy vận tải (giấy vận chuyển) điện tử.
9. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và quy định pháp luật khác có liên quan.

Quyền hạn và trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa được quy định như trên.

Quyền hạn, trách nhiệm của người lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa?

Căn cứ Điều 49 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định quyền hạn, trách nhiệm của người lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa, theo đó:

1. Thực hiện đúng, đầy đủ quy trình đảm bảo an toàn giao thông quy định tại Điều 4 và Điều 6 của Thông tư này.
2. Khi vận chuyển hàng hóa, người lái xe phải mang theo Giấy vận tải và các giấy tờ của người lái xe và phương tiện theo quy định của pháp luật. Người lái xe điều khiển phương tiện có sử dụng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải phải có thiết bị truy cập được giao diện thể hiện hợp đồng vận tải điện tử, giấy vận tải (giấy vận chuyển) điện tử trong quá trình vận chuyển.
3. Trước khi thực hiện vận chuyển hàng hóa, người lái xe yêu cầu người chịu trách nhiệm xếp hàng hóa lên xe ký xác nhận việc xếp hàng vào Giấy vận tải; từ chối vận chuyển nếu việc xếp hàng không đúng quy định của pháp luật.
4. Có quyền từ chối điều khiển phương tiện khi phát hiện phương tiện không đảm bảo các điều kiện về an toàn, phương tiện không lắp thiết bị giám sát hành trình, camera (đối với loại xe thuộc đối tượng phải lắp) hoặc có lắp nhưng không hoạt động; phương tiện xếp hàng vượt quá khối lượng hàng hóa cho phép tham gia giao thông.
5. Không được sử dụng các biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp khác để can thiệp vào quá trình hoạt động, phá (hoặc làm nhiễu) sóng GPS, GSM hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, camera lắp trên xe.
6. Không chở quá khối lượng hàng hoá cho phép tham gia giao thông hoặc vượt quá khổ giới hạn của xe được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ô tô.
7. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và quy định pháp luật khác có liên quan.

Người lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa sẽ có quyền hạn và các trách nhiệm nêu trên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Kinh doanh vận tải hàng hóa

Tạ Thị Thanh Thảo

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Kinh doanh vận tải hàng hóa
Kinh doanh vận tải hàng hóa
Hỏi đáp mới nhất về Kinh doanh vận tải hàng hóa
Hỏi đáp pháp luật
Điều khiển xe tải tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa không có Giấy vận tải bị phạt thế nào kể từ ngày 01/08/2016?
Hỏi đáp pháp luật
Không niêm yết tên đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên cửa ô tô tải theo quy định bị phạt thế nào kể từ ngày 01/08/2016?
Hỏi đáp pháp luật
Xe tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa không gắn thiết bị giám sát hành trình bị xử phạt như thế nào kể từ ngày 01/08/2016?
Hỏi đáp pháp luật
Không niêm yết số điện thoại đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên cánh cửa xe ô tô tải bị phạt thế nào kể từ ngày 01/08/2016?
Hỏi đáp pháp luật
Niêm yết không chính xác số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên rơ moóc bị xử phạt thế nào kể từ ngày 01/08/2016?
Hỏi đáp pháp luật
Niêm yết không chính xác số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên cửa xe ô tô đầu kéo bị xử phạt thế nào kể từ ngày 01/08/2016?
Hỏi đáp pháp luật
Niêm yết số điện thoại đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên cánh cửa xe taxi tải không chính xác bị phạt thế nào kể từ 01/08/2016?
Hỏi đáp pháp luật
Không niêm yết số điện thoại đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên cánh cửa xe taxi tải theo quy định bị phạt thế nào kể từ ngày 01/08/2016?
Hỏi đáp pháp luật
Nghĩa vụ của người kinh doanh vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô Đầu kéo
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Kinh doanh vận tải hàng hóa có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào