09:17 | 09/07/2022
Loading...

Điều lệ công ty có được quy định về nhiệm kỳ của Chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên?

Điều lệ công ty có được quy định về nhiệm kỳ của Chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên hay không? Nhắn tin thông báo mời họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên có được hay không? Tôi đang công tác ở phòng tổ chức hành chính của một công ty TNHH 2 thành viên mới được thành lập, anh chị cho tôi hỏi điều lệ công ty có được quy định về nhiệm kỳ của chủ tịch hội đồng thành viên hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị.

Điều lệ công ty có được quy định về nhiệm kỳ của Chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên hay không?

Tại Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về Chủ tịch Hội đồng thành viên như sau:

1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

c) Triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

đ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên do Điều lệ công ty quy định nhưng không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

...

Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì điều lệ công ty được phép quy định nhiệm kỳ của Chủ tịch hội đồng thành viên nhưng không quá 05 năm.

Nhắn tin thông báo mời họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên có được hay không?

Tại Khoản 4 Điều 57 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về việc triệu tập họp Hội đồng thành viên như sau:

4. Thông báo mời họp Hội đồng thành viên có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và được gửi trực tiếp đến từng thành viên Hội đồng thành viên. Nội dung thông báo mời họp phải xác định rõ thời gian, địa điểm và chương trình họp.

Theo đó, trường hợp điều lệ công ty có quy định hình thức thông báo mời họp hội đồng thành viên thông qua tin nhắn thì vấn đề này hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Điều lệ công ty

Huỳnh Minh Hân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào