13:42 | 11/05/2022
Loading...

Điều lệ của Đảng có là văn bản quy phạm pháp luật không? Quyết định chỉ định đơn vị nhận thầu có phải văn bản quy phạm pháp luật?

Điều lệ của Đảng có là văn bản quy phạm pháp luật? Quyết định chỉ định đơn vị nhận thầu phải là văn bản quy phạm pháp luật? Kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội do cơ quan nào quy định?

Điều lệ của Đảng có là văn bản quy phạm pháp luật?

Cho em hỏi Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam có là văn bản quy phạm pháp luật không ạ?

Trả lời: Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định. Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng được ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật.
 
Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, sửa đổi 2020 quy định hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gồm:

1. Hiến pháp.

2. Bộ luật, luật (sau đây gọi chung là luật), nghị quyết của Quốc hội.

3. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

5. Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

6. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

7. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

8. Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

9. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

10. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

11. Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

12. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện).

13. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

14. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

15. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Do đó, điều lệ đảng không thuộc nhóm văn bản quy phạm pháp luật.
 

Quyết định chỉ định đơn vị nhận thầu có phải văn bản quy phạm pháp luật?

Quyết định chỉ định đơn vị nhận thầu có được xem là văn bản quy phạm pháp luật không ạ?

Trả lời: Căn cứ quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) thì hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm:

- Hiến pháp.

- Bộ luật, luật (sau đây gọi chung là luật), nghị quyết của Quốc hội.

- Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

- Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Không ban hành thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

- Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện).

- Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

- Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Theo quy định trên, quyết định chỉ định đơn vị nhận thầu không được xác định là văn bản thuộc hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật.

Kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội do cơ quan nào quy định?

Theo quy định pháp luật hiện hành thì đối với kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội do cơ quan nào quy định?

Trả lời: Căn cứ Khoản 4 Điều 8 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định như sau:

Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Như vậy, đối với kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội là do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Văn bản quy phạm pháp luật

Lê Bảo Y

Văn bản quy phạm pháp luật
Hỏi đáp mới nhất về Văn bản quy phạm pháp luật
Hỏi đáp pháp luật
Có phải mọi Nghị quyết đều là văn bản quy phạm pháp luật hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách căn lề chuẩn trong văn bản hành chính năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Tiêu chuẩn căn lề văn bản hành chính trong Word theo Nghị định 30 mới nhất hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua vào tháng 10/2023?
Hỏi đáp pháp luật
Có phải mọi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì đều là văn bản quy phạm pháp luật?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật hiện hành?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi ký văn bản hành chính, các chữ TM, Q, KT, TL, TUQ có ý nghĩa gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước mới nhất 2023? Các văn bản nào hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 còn hiệu lực?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu văn bản cung cấp thông tin về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành?
Hỏi đáp Pháp luật
TANDTC ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 55 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 giải quyết yêu cầu bồi thường trong tố tụng hình sự và tố tụng hành chính?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Văn bản quy phạm pháp luật có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào