10:01 | 01/07/2022
Loading...

Công ty có cổ phần có bắt buộc phải có cổ phần ưu đãi? Công ty cổ phần bắt buộc phải có sổ đăng ký cổ đông?

Công ty có cổ phần có bắt buộc phải có cổ phần ưu đãi không? Công ty cổ phần bắt buộc phải có sổ đăng ký cổ đông? Công ty cổ phần có bắt buộc phải có Ban kiểm soát không?

Công ty cổ phần bắt buộc phải có sổ đăng ký cổ đông?

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp 2020 thì công ty cổ phần có bắt buộc phải có sổ đăng ký cổ đông không? Mong sớm nhận hồi đáp. 

Trả lời:

Tại Điều 122 Luật doanh nghiệp 2020, có quy định:

1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông công ty.

2. Sổ đăng ký cổ đông phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc các tổ chức khác có chức năng lưu giữ sổ đăng ký cổ đông. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông công ty trong sổ đăng ký cổ đông.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì doanh nghiệp cổ phần bắt buộc phải có sổ đăng ký cổ đông. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông công ty.


Công ty có cổ phần có bắt buộc phải có cổ phần ưu đãi không?

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì công ty có cổ phần có bắt buộc phải có cổ phần ưu đãi không? Mong sớm nhận hồi đáp.

Trả lời:

Tại Khoản 1, 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020, có quy định

Điều 114. Các loại cổ phần

1. Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

2. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

a) Cổ phần ưu đãi cổ tức;

b) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

c) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

d) Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ phần phổ thông. Còn cổ phần ưu đãi là không bắt buộc phải có. Công ty có quyền lựa chọn có hoặc không loại cổ phần này.


Công ty cổ phần có bắt buộc phải có Ban kiểm soát không?

Chúng tôi đang có ý định sắp tới sẽ mở một công ty cổ phẩn mua bán vật liệu xây dựng. Theo dự tính là công ty có 9 cổ đông đều là cá nhân. Vậy công ty chúng tôi có phải thành lập Ban kiểm soát hay không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về mô hình tổ chức với công ty cổ phần như sau:

Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

Như vậy, công ty của anh có thể chọn một trong hai mô hình tổ chức quản lý theo quy định. Trong trường hợp chọn mô hình đầu tiên, do công ty hiện có dưới 11 cổ đông nên sẽ không bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Sổ đăng ký cổ đông

Mạc Duy Văn

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào