14:03 | 30/06/2022
Loading...

Chưa học hết lớp 8 có được đi nghĩa vụ quân sự không? Hiến tạng có được miễn nghĩa vụ quân sự?

Chưa học hết lớp 8 có được đi nghĩa vụ quân sự không? Hiến tạng có được miễn nghĩa vụ quân sự không? Diễn viên, ca sĩ có được miễn nghĩa vụ quân sự?

Chưa học hết lớp 8 có được đi nghĩa vụ quân sự không?

Chưa học hết lớp 8 có được đi nghĩa vụ quân sự không? Chưa học hết lớp 8 có được đi Nghĩa vụ quân sự không? Em học đến hết học kì I năm lớp 8 thì không học nổi nữa nên em nghỉ ở nhà đi làm công cho người ta. Em chưa tốt nghiệp cấp 2. Năm nay em 18 tuổi và năm sau sẽ có đơn gọi nhập ngũ, em rât muốn đi nhưng không biết với trình độ văn hóa như em thì có được gọi không ạ?

Trả lời:

Theo quy định tại Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Thông tư 148/2018/TT-BQP thì công dân được tuyển chọn, gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

Tiêu chuẩn thứ 1: Về tuổi đời

- Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

- Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Tiêu chuẩn thứ 2: Về chính trị:

- Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Tiêu chuẩn thứ 3: Về sức khỏe:

- Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3.

- Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Tiêu chuẩn thứ 4: Về văn hóa:

- Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

- Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Như vậy: Căn cứ quy định trên đây thì chỉ thực huyện tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên. Trừ một số địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7. Hoặc các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Do đó: Đối với trường hợp bạn mới học đến hết học kì I năm lớp 8 thì có các trường hợp xảy ra như sau:

- Trường hợp thứ nhất: Nếu bạn không sinh sống tại các địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân hoặc tại các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc bạn không phải là đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì bạn không được gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự do không đáp ứng được tiêu chuẩn về trình độ văn hóa (lớp 8 trở lên).

- Trường hợp thứ hai: Nếu bạn sinh sống tại địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân, địa phương đã có báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7 và đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì bạn có thể được gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn còn lại về tuổi đời, chính trị, sức khỏe.

- Trường hợp thứ ba: Nếu bạn đang sinh sống tại xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn có thể được gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn còn lại về tuổi đời, chính trị, sức khỏe.

- Trường hợp thứ tư: Nếu bạn là người dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì bạn có thể được gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn còn lại về tuổi đời, chính trị, sức khỏe.

Bạn căn cứ các trường hợp trên đây để áp dụng cụ thể đối với trường hợp của mình.

Bạn lưu ý: Pháp luật quy định gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa từ cao xuống thấp cho đến khi nào đủ chỉ tiêu thì dừng. Nên nếu bạn thuộc các trường hợp hai, ba, tư kể trên thì có thể được gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn còn lại về tuổi đời, chính trị, sức khỏe chứ không phải là trường hợp chắc chắn được gọi.

Hiến tạng có được miễn nghĩa vụ quân sự không?

Hiến tạng có được miễn nghĩa vụ quân sự không? Cho hỏi theo các chế độ đối với người hiến tạng thì họ có được miễn Nghĩa vụ quân sự hay không?

Trả lời:

Theo Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006, Thông tư 104/2017/TT-BTC thì người hiến tạng được hưởng nhiều quyền lợi, tuy nhiên không có quyền lợi được miễn nghĩa vụ quân sự.

Chi tiết các quyền lợi đối với người hiến tạng có thể xem chi tiết: Người hiến tạng được hưởng những quyền lợi gì?

Ngoài ra, cũng theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 về các trường hợp được miễn gọi nhập ngũ thì đối tượng là người đã hiến tạng không thuộc trường hợp được miễn gọi nhập ngũ.

Cho nên người hiến tạng nếu sức khỏe vẫn đảm bảo, vẫn đạt đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn khác để tham gia nhập ngũ thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Diễn viên, ca sĩ có được miễn nghĩa vụ quân sự?

Tôi chưa thấy ca sĩ, diễn viên nào tham gia Nghĩa vụ quân sự cả, phải chăng diễn viên, ca sĩ hay người nổi tiếng thì được miễn Nghĩa vụ quân sự? Mong sớm được giải đáp.

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định các trường hợp được miễn gọi nhập ngũ như sau:

- Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

- Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

- Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Như vậy, theo quy định như trên diễn viên, ca sĩ hay người nổi tiếng khác không mặc nhiên được miễn nghĩa vụ quân sự. Họ chỉ được miễn nghĩa vụ quân sự khi thuộc vào các trường hợp như trên.

Do đó diễn viên, ca sĩ hay người nổi tiếng khác nếu không thuộc các trường hợp được miễn hoặc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn gọi nhập ngũ, thì những công dân này vẫn phải tham gia nghĩa vụ quân sự khi có lệnh gọi nhập ngũ.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Miễn nghĩa vụ quân sự

Nguyễn Đăng Huy

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào