15:59 | 05/03/2022
Loading...

Người lao động nước ngoài làm việc không đúng với nội dung trong GPLĐ sẽ bị thu hồi giấy phép?

Theo quy định của pháp luật thì 20 trường hợp người lao động nước ngoài không phải cấp GPLĐ? Người nước ngoài lấy vợ Việt Nam làm gì để không phải xin cấp GPLĐ? Người lao động nước ngoài làm việc không đúng với nội dung trong GPLĐ sẽ bị thu hồi giấy phép?

20 trường hợp người lao động nước ngoài không phải cấp GPLĐ?

Xin được hỏi luật sư trong những trường hợp nào người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam mà không phải xin cấp giấy phép lao động?

Trả lời: Căn cứ quy định tại quy định tại các Khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 154 Bộ luật Lao động 2019 và Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì tổng cộng có 20 trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động, cụ thể bao gồm:

1. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

2. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

3. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

4. Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư.

5. Trường hợp theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

6. Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

7. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

8. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

9. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải.

10. Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài.

11. Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

12. Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc Liên hợp quốc; các cơ sở, tổ chức được thành lập theo các hiệp định mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

13. Tình nguyện viên quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

14. Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.

15. Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.

16. Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.

17. Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam quy định tại điểm l khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

18. Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

19. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

20. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận người lao động nước ngoài vào Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu.

Lao động nước ngoài làm việc không đúng với nội dung trong GPLĐ sẽ bị thu hồi giấy phép?

Lao động nước ngoài làm việc không đúng với nội dung trong GPLĐ sẽ bị thu hồi giấy phép? Căn cứ nào quy định? Xin cảm ơn.

Trả lời: Khoản 1 Điều 20 Nghị định 152/2020/NĐ-CP  quy định:

Giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 156 của Bộ luật Lao động sẽ bị thu hồi.

Theo đó, Khoản 4 Điều 156 Bộ luật Lao động 2019 quy định: Làm việc không đúng với nội dung trong giấy phép lao động đã được cấp thì giấy phép lao động sẽ hết hiệu lực.

Như vậy, từ các quy định trên cho thấy trường hợp người lao động nước ngoài làm việc không đúng với nội dung trong GPLĐ đã được cấp sẽ bị thu hồi giấy phép.

Người nước ngoài lấy vợ Việt Nam làm gì để không phải xin cấp phép lao động?

Công ty tôi có người nước ngoài chuẩn bị làm việc và đã kết hôn với người Việt Nam, vậy thì người ngày có thuộc Điều 155 của Bộ luật Lao động 2019 là không cần xin cấp phép lao động không? Như vậy, đối với công ty và bản thân người lao động có cần phải làm gì để xác minh không cần cấp giấy phép không?

Trả lời: Căn cứ quy định tại Khoản 8 Điều 154 Bộ luật Lao động 2019 thì:

Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam thuộc diện không phải cấp giấy phép lao động.

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 152/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/02/2021) thì:

Để chứng minh người lao động thuộc diện được miễn giấy phép lao động, người sử dụng lao động không phải làm thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động nhưng phải báo cáo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc thông tin: họ và tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, tên người sử dụng lao động nước ngoài, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc trước ít nhất 3 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Như vậy, trường hợp người lao động bên anh thuộc diện không phải xin cấp giấy phép lao động do kết hôn với người Việt Nam thì công ty không phải xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động nhưng phải báo cáo theo quy định trên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Người lao động nước ngoài

Thư Viện Pháp Luật

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Người lao động nước ngoài
Người lao động nước ngoài
Hỏi đáp mới nhất về Người lao động nước ngoài
Hỏi đáp pháp luật
Có thu hồi giấy phép lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động với người nước ngoài?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động Trung Quốc đến làm việc tại Việt Nam thì cần đáp ứng được những điều kiện gì? Những trường hợp nào không được cấp phép lao động tại Việt Nam?
Hỏi đáp pháp luật
Có được gia hạn thị thực DN1 cấp cho người lao động nước ngoài khi hết hạn không?
Hỏi đáp pháp luật
Người lao động nước ngoài có được đóng tiền công đoàn không?
Hỏi đáp pháp luật
Tuyển dụng lao động nước ngoài chưa được xóa án tích vào Việt Nam làm việc được không?
Hỏi đáp pháp luật
Có kết nạp người lao động nước ngoài vào tổ chức Công đoàn Việt Nam không?
Hỏi đáp pháp luật
Xử lý người lao động trốn ở lại nước ngoài trái phép
Hỏi đáp pháp luật
Bắt buộc phải gửi bản gốc hợp đồng lao động tới cơ quan có thẩm quyền sau khi được cấp phép lao động?
Hỏi đáp pháp luật
Xin giấy phép lao động ở chi nhánh nơi người lao động làm việc có được hay không?
Hỏi đáp pháp luật
Có cần phải xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài có vợ là người Việt Nam hay không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Người lao động nước ngoài có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào