Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư

Nhờ admin cung cấp giúp tôi: Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư. Xin cảm ơn.

Theo Mẫu TP-LS-01 Ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BTP quy định về Đơn đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư, cụ thể:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Ảnh 3x4

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP/CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ1

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

 

Tôi tên là (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................... Giới tính: .............

Ngày sinh: ....../....../.......... Quốc tịch: ................................................................................

Địa chỉ thường trú: ..............................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................................

Điện thoại: ......................................................... Email: ......................................................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..................................................

Ngày cấp: ..../....../.......... Nơi cấp: ......................................................................................

Tổ chức hành nghề luật sư nơi tập sự (đối với trường hợp đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư): .......................................................................................................

Đã đạt kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư kỳ ............. năm ...................................

Hoặc được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do): ..................................................

Đề nghị được cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư (Trường hợp cấp lại ghi rõ số Chứng chỉ hành nghề luật sư đã được cấp, ngày cấp và lý do cấp lại).

Quá trình hoạt động của bản thân (ghi rõ thời gian, làm gì, ở đầu từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học đến nay, chức danh, chức vụ đảm nhiệm, thời gian đào tạo nghề luật sư và thời gian tập sự hành nghề luật sư (nếu có)): ...........................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Khen thưởng, kỷ luật (ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học đến nay; trường hợp kỷ luật thì ghi rõ lý do kỷ luật và kèm theo quyết định kỷ luật; trường hợp không có khen thưởng, kỷ luật thì ghi rõ là “không”):

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Bị truy cứu trách nhiệm hình sự (ghi rõ có hay không việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì ghi rõ tội danh, số bản án, cơ quan ra bản án và gửi kèm bản án, văn bản xác nhận xóa án tích của cơ quan có thẩm quyền):

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Tôi cam đoan đã khai thông tin đầy đủ, trung thực và chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên, cam kết tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định.

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày ... tháng ... năm ......
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

________________________

1 Hồ sơ kèm theo 02 ảnh 3x4

Trân trọng!

Thư Viện Pháp Luật

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư
Hỏi đáp mới nhất về Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư
Hỏi đáp pháp luật
Những trường hợp được cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư
Hỏi đáp pháp luật
Những trường hợp không được cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư
Hỏi đáp pháp luật
Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư
Hỏi đáp pháp luật
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư được quy định thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Đã được xóa án tích thì sẽ được cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư?
Hỏi đáp pháp luật
Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư
Hỏi đáp pháp luật
Được cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư khi đã xóa án tích không?
Hỏi đáp pháp luật
Có cấp lại Chứng chỉ hành nghề Luật sư sau khi chấp hành án xong không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư
3397 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào