14:32 | 22/06/2021
Loading...

Mẫu đơn đề nghị giao đất/thuê đất tại cảng hàng không, sân bay

Nhờ hỗ trợ mẫu đơn đề nghị giao đất/thuê đất tại cảng hàng không, sân bay. Xin cảm ơn.

Đơn đề nghị giao đất/thuê đất tại cảng hàng không, sân bay quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục kèm theo Nghị định 148/2020/NĐ-CP:

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày ... tháng ... năm ..…...

ĐƠN1....

Kính gửi: Cảng vụ hàng không miền 2 ………………….

1. Tổ chức, cá nhân xin giao đất/thuê đất 3 ………………………………………………………..

2. Địa chỉ/trụ sở chính: ………………………………………………………………………………..

3. Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………….

4. Địa điểm khu đất: ……………………………………………………………………………………..

5. Diện tích (m2): …………………………………………………………………………………………

6. Để sử dụng vào mục đích:4 …………………………………………………………………………

7. Thời hạn sử dụng: …………………………………………………………………………………...

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có) ………………………………………………………………………

9. Hồ sơ gửi kèm:5 …………………………………………………………………………………

 

 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

____________________________

1 Ghi rõ đơn đề nghị giao đất hoặc đề nghị thuê đất.

2 Ghi rõ tên Cảng vụ hàng không có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất.

3 Ghi rõ họ, tên tổ chức/cá nhân đề nghị giao đất, cho thuê đất kèm thông tin về cá nhân đối với trường hợp là cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước cá nhân hoặc Hộ chiếu...); thông tin về tổ chức đối với trường hợp là tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế...).

4 Ghi rõ mục đích sử dụng đất theo văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như văn bản chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư... của cơ quan có thẩm quyền.

5 Ghi rõ thành phần hồ sơ gửi kèm theo yêu cầu của Nghị định này.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Giao đất

Nguyễn Đăng Huy

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào