10:49 | 24/11/2020
Loading...

Biểu mẫu Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Nhờ Quý anh chị tìm giúp mình Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh. Cảm ơn anh chị.

Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh được quy định tại Phụ lục VI-7 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Nội dung chi tiết biểu mẫu này như sau:

PHỤ LỤC VI-7

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN………
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………..

………, ngày……tháng……năm …….

 

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch: ..............................................................................................

Địa chỉ trụ sở: ...................................................................................................................

Điện thoại: ...................................................... Fax: ..........................................................

Email: ............................................................. .Website: ..................................................

Xác nhận:

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ............................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: ......................................................................

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày.... tháng .... năm …… đến ngày …… tháng …… năm ………..

Lý do tạm ngừng: .............................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 


Nơi nhận:

- Tên, địa chỉ hộ kinh doanh;
- …………….;

- Lưu: .....

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Hộ kinh doanh

Thư Viện Pháp Luật

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào