11:01 | 19/09/2019
Loading...

Mẫu biên bản bàn giao đối tượng giám định pháp y tâm thần không đang trong thời gian bị giam giữ

Mẫu biên bản bàn giao đối tượng giám định pháp y tâm thần không đang trong thời gian bị giam giữ được quy định như thế nào trong văn bản mới nhất được Bộ Y tế ban hành gần đây? Mong nhận được sự hỗ trợ!

Mẫu biên bản bàn giao đối tượng giám định pháp y tâm thần không đang trong thời gian bị giam giữ được quy định tại Mẫu số 5 Phục lục 2 Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần theo trưng ban hành kèm theo Thông tư 23/2019/TT-BYT (có hiệu lực từ 01/11/2019), cụ thể như sau:

Mẫu số 5

BỘ Y TẾ
TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /BGĐTGĐKGG

……………..(2), ngày ……. tháng …… năm……..

 

Ảnh 4x6 cm của đối tượng giám định, đóng dấu ráp lai

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH
(không đang trong thời gian bị giam giữ)

Hồi …… giờ …… phút, ngày……..tháng…….năm 20…… tại (ghi tên Tổ chức giám định)……………………………………………………………………..

Căn cứ Quyết định trưng cầu giám định/giám định bổ sung/ giám định tại số:…….. ngày …….tháng…….năm …….

Chúng tôi gồm:

Đại diện bên giao (cơ quan giám định):

Ông/ Bà: …………………………………..... Chức vụ: ………………..Điện thoại: …………………….

Khoa: ………………………………………………………………………………………………………….

Tổ chức giám định: ………………………………………………………………………………………….

Đại diện bên nhận:

Ông/ Bà: ……………………………………. Chức vụ: ………………...Điện thoại: ……………………

Cơ quan: ……………………………………………………………………………………………………..

Gia đình đối tượng:

Ông/ Bà:………………………………………………………. Điện thoại:………………………………...

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………...

CMND/Thẻ căn cước công dân số: ……………………………………Ngày cấp………………………

Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………………

Quan hệ với đối tượng giám định:.………………………………………………………………………...

Đã tiến hành bàn giao đối tượng giám định không trong giai đoạn giam giữ:

1. Đối tượng giám định:

Họ, tên: ………………………………………Năm sinh:…………………….. Giới tính:………………...

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………………

2. Tình trạng đối tượng giám định khi bản giao:

…………………………………………………………………………………………………………………

3. Tài liệu, đồ vật có liên quan đến đối tượng giám định:………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản được lập thành 03 bản, hoàn tất vào lúc…..giờ……phút, ngày……tháng…….năm 20….

Mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị như nhau.

Những người có tên trên đã đọc lại, nhất trí và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

 

Gia đình đối tượng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người giao
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1): Ghi rõ tên của Tổ chức giám định (Viện/Trung tâm)

(2): Ghi rõ địa danh tỉnh nơi Tổ chức giám định đặt trụ sở

Trên đây là mẫu biên bản bàn giao đối tượng giám định pháp y tâm thần không đang trong thời gian bị giam giữ.

Trân trọng!

Thư Viện Pháp Luật

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào