08:03 | 14/01/2019
Loading...

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ y tế

Chào anh chị, theo tôi được biết Cục Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu, giúp bộ trưởng Bộ y tế thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành y tế, tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế trên phạm vi cả nước. Anh chị cho tôi hỏi nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Công nghệ thông tin Bộ y tế như thế nào?

Tại Điều 2 Quyết định 6126/QĐ-BYT năm 2018, quy định cơ cấu tổ chức và hoạt động của Cục Công nghệ thông tin như sau:

- Xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong ngành y tế.

- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kỹ thuật về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong ngành y tế và bảo đản an toàn thông tin y tế trên môi trường mạng; xây dựng cập nhật kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế và kiến trúc y tế điện tử.

- Đầu mối xây dựng, trình ban hành các quy định về hoạt động y tế điện tử và bảo đảm an toàn thông tin y tế trên môi trường mạng trong ngành y tế.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và an toàn hệ thống thông tin y tế trên môi trường mạng trong ngành y tế trên phạm vi toàn quốc.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tin học hóa bộ mã danh mục dùng chung trong ngành y tế.

- Hướng dẫn xây dựng, tổ chức thẩm định các đề án, dự án, nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành y tế theo quy định của pháp luật.

- Đầu mối chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hoàn chỉnh, đồng bộ, phục vụ việc chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế; bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phần mềm hệ thống Cổng Dịch vụ công cấp bộ của Bộ Y tế; bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin, phần mềm cho việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan, quản lý hạ tầng đường truyền Internet và Hệ thống máy chủ để duy trì hoạt động của Hệ thống Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Hệ thống quản lý điều hành văn bản điện tử của Bộ Y tế; Chủ trì, quản trị Hệ thống thư điện tử của Bộ Y tế.

- Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Chính phủ điện tử tại Bộ Y tế.

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và phần mềm quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn sử dụng chữ ký điện tử cho các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Tổ chức triển khai thực hiện hoạt động thống kê y tế điện tử; xây dựng, cập nhật, lưu trữ, quản lý, xử lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

- Chủ trì công tác đánh giá chất lượng phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin được ứng dụng trong ngành y tế.

- Xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về y tế điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành y tế. Thực hiện nghiên cứu khoa học về y tế điện tử và các lĩnh vực liên quan. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để phát triển hệ thống tổ chức, nhân lực chuyên trách về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành y tế.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về y tế điện tử.

- Quản lý công chức, viên chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Trên đây là quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ y tế.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bộ Y tế

Hồ Văn Ngọc

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào