11:38 | 24/08/2016
Loading...

Về lập hóa đơn và cách hạch toán đối với hàng khuyến mại

Công ty em là công ty về sản xuất và cung cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn. Theo chính sách khuyến mại của công ty: Khi hộ gia đình có nhu cầu sử dụng nước thì tự nguyện đóng góp mức kinh phí là 2.500.000 đồng và được khuyến mại 5m3 nước đầu tiên. - Vậy anh chị cho em hỏi 5m3 nước đó công ty em xuất hóa đơn với giá tính thuế bằng 0 hay phải kê khai tính thuế? - Nếu xuất hóa đơn với giá tính thuế bằng 0 thì trình tự hạch toán đối với khoản tiền đó và chi phí sản xuất đối với hàng khuyến mại đó em phải hạch toán như thế nào? - Cũng theo chính sách của công ty: Nếu hộ gia đình nào dùng dưới 4m3 nước/tháng thì vẫn phải nộp tiền theo khối lượng tối thiểu là 4m3 thì phần chênh lệch này em phải hạch toán như thế nào? - Theo chính sách của Tỉnh: Tỉnh sẽ hỗ trợ sau đầu tư với giá 3tr đồng/m3, số tiền này doanh nghiệp không phải trả bằng nguồn khấu hao thì số tiền này được hạch toán vào tài khoản nào? em hạch toán vào tài khoản 4118 được không ạ? - Trong tổng dự án đầu tư đã được Tỉnh phê duyệt: Tổng giá trị đầu tư đã bao gồm đồng hồ đo nước trước cổng các gia đình. Nguồn vốn đầu tư bao gồm: vốn tự có, vấn vay ngân hàng và các nguồn vốn huy động. Vậy cho em hỏi số tiền 2.500.000 đồng do dân đóng góp khi tham gia sử dụng nước em hạch toán vào tài khoản 4118 được không ạ?

Về lập hóa đơn và cách hạch toán đối với hàng khuyến mại:

Cách lập hóa đơn:

Tại Khoản 5, Điều 7, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định giá tính thuế như sau:

"Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho…"

Tại Khoản 9, Điều 3, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp đơn vị bạn thực hiện khuyến mại cho các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng nước tự nguyện đóng góp mức kinh phí 2,5 triệu đồng thì được khuyến mại 5 m3  nước đầu tiên:

Nếu chương trình khuyến mại này thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thương mại thì khi lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi tên, số lượng nước và ghi rõ là hàng khuyến mại không thu  tiền, giá tính thuế được xác định bằng không (0).
 Nếu đơn vị không thực hiện khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn GTGT, trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

Cách hạch toán đối với hóa đơn hàng khuyến mại ghi giá tính thuế bằng 0:

Căn cứ hóa đơn GTGT lập đối với số lượng nước khuyến mại, kế toán ghi nhận:

                             Nợ TK 642/ Có TK 155

Cách hạch toán phần chênh lệch giữa số lượng nước thực tế sử dụng (chưa đến 4m3 nước/tháng) với số lượng nước tối thiểu theo quy định của đơn vị (4m3 nước/tháng):

Theo số lượng nước thực tế hộ dân sử dụng, kế toán ghi:

              Nợ TK 632/ Có TK 155: giá thành thực tế số lượng nước sử dụng

Căn cứ hóa đơn GTGT xuất cho hộ dân theo số lượng nước tối thiểu theo quy định của công ty là 4m3, kế toán ghi:

     Nợ TK 111: tổng giá thanh toán

              Có TK 511: tổng giá bán chưa thuế của 4m3 nước

              Có TK 333: thuế GTGT

Như vậy giá trị phần chênh lệch số lượng nước thực tế sử dụng (chưa đến 4m3 nước/tháng) với số lượng nước tối thiểu theo quy định của đơn vị (4m3 nước/tháng) được thể hiện khi đơn vị xác định kết quả kinh doanh (kết chuyển TK TK 632, TK 511 sang TK 911).

Cách hạch toán số tiền tỉnh hỗ trợ sau đầu tư là 3 triệu đồng/m3 và số tiền do các hộ dân đóng góp:

Về nội dung này, đề nghị bạn cung cấp hồ sơ (Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của tỉnh; văn bản thể hiện chính sách hỗ trợ của tỉnh; văn bản quy định việc huy động vốn góp của nhân dân…) để cơ quan thuế có căn cứ hướng dẫn bạn cụ thể.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Khuyến mại

Thư Viện Pháp Luật

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào