Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3859/BTC-TCHQ năm 2015 về tái xuất xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3859/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 25/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3859/BTC-TCHQ
V/v tái xuất xăng dầu

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú.
(Đ/c: Xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận)

Trả lời công văn số 177/CV-DĐHP ngày 09/3/2015 của Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú về việc tái xuất xăng dầu qua cửa khẩu chính Bu Prăng (tỉnh Đắk Nông) cho doanh nghiệp DTC Group, Campuchia theo Hợp đồng tạm nhập tái xuất xăng dầu số 01/ND-TNTX/DDHP ngày 06/2/2015, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về cửa khẩu tạm nhập, tái xuất:

Căn cứ quy định tại khoản 8, Điều 11 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, Bộ Tài chính đồng ý với đề xuất của Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú nêu tại công văn số 177/CV-DĐHP dẫn trên; theo đó Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú được phép xuất khẩu (tái xuất) xăng dầu qua cửa khẩu chính Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông để cung cấp cho doanh nghiệp DTC Group, Campuchia theo Hợp đồng tạm nhập tái xuất xăng dầu số 01/ND-TNTX/DDHP ngày 06/2/2015.

2. Về thủ tục, hồ sơ tạm nhập, tái xuất:

Hồ sơ, thủ tục tạm nhập, tái xuất xăng dầu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính.

3. Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú xuất khẩu (tái xuất) xăng dầu qua cửa khẩu chính Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông theo đúng quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3859/BTC-TCHQ năm 2015 về tái xuất xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.042

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100