Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3359/TCHQ-GSQL vướng mắc về nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3359/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 22/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3359/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc về nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Ngày 10/5/2010, Tổng cục Hải quan có công văn số 2370/TCHQ-GSQL trả lời các vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, rà soát, căn cứ phê duyệt của Lãnh đạo Bộ Tài chính, để thống nhất thực hiện, trong khi chờ Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Về thời hạn thanh khoản tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan:

Thời hạn thanh khoản tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan thực hiện theo hướng dẫn tại điểm d khoản 8, Điều 55 Thông tư số 79/2009/TT-BTC. Quá thời hạn này, chủ kho ngoại quan chưa làm thủ tục thanh khoản thì phải có văn bản gửi Chi cục hải quan kho ngoại quan nêu rõ lý do, nếu được Lãnh đạo Chi cục chấp nhận thời gian thanh khoản tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan được gia hạn thêm 15 ngày.

2. Về thời hạn hiệu lực của tờ khai tái xuất.

Đề nghị thực hiện đúng theo đúng quy định tại Điều 18 Luật Hải quanĐiều 27 Thông tư số 79/2009/TT-BTC.

3. Về thời hạn hàng tái xuất được xuất qua cửa khẩu:

Đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản 2 Điều 37 Thông tư số 79/2009/TT-BTC.

Các nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền, có liên quan đến việc phải sửa đổi, bổ sung Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan ghi nhận và sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền khi sửa đổi, bổ sung các văn bản này.

4. Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho đặc thù địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thay thế cho công văn số 2370/TCHQ-GSQL ngày 10/5/2010 của Tổng cục Hải quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG  
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3359/TCHQ-GSQL vướng mắc về nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.194

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113