Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2961/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2961/TCHQ-GSQL
V/v Giải quyết vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2005

Kính gởi - Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc về C/O từ các Cục Hải quan tỉnh, thành phố khi thực hiện Thông tư liên bộ số TTLT 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày 17/04/2000 của Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan, Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/08/2004 của Bộ Tài chính, Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04/10/2004 của Bộ Thương Mại và Nghị định số 213/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004 của Chính phủ. Về việc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Thời điểm nộp C/O để hưởng thuế suất ưu đãi: là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.Nếu tại thời điểm này, người nhập khẩu chưa có C/O bản chính nộp cho cơ quan Hải quan thì phải có công văn xin nộp chậm, cam kết về xuất xứ hàng hoá và thời hạn sẽ nội C/O; cơ quan Hải quan vẫn áp dụng thuế suất ưu đãi theo khai báo và cam kết của người nhập khẩu/ Thời hạn tối đa được phép nộp chậm C/O đối với mức thuế suất ưu đãi là 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Nếu quá thời hạn này mà không xuất trình được C/O hợp lệ thì cơ quan Hải quan sẽ tính lại thuế và xử phạt theo quy định hiện hành (thực hiện theo Điểm 2 Mục III Thông tư 87/2004/TT-BTC).

Trường hợp quá 60 ngày doanh nghiệp mới nộp bổ sung C/O thì cơ quan Hải quan xem xét từng trường hợp cụ thể, nếu có lý do chính đáng thì báo cáo Tổng cục để xem xét, quyết định.

Đối với hàng nhập khẩu đủ điều kiện hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt thì thời hạn xuất trình C/O được áp dụng theo các quy định riêng của thoả thuận giữa Việt Nam với từng nước hoặc từng khối nước liên quan.

2. Về thực hiện Nghị định số 213/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004 của CHính phủ về bổ sung 19 mặt hàng vào danh Mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện CEPT/AFTA cho các năm 2004-2006: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 45/2005/TT-BTC ngày 06/06/2005 của Bộ Tài chính.

3. Các vướng mắc về C/O mẫu D:

- Thời hạn được nộp chậm C/O mẫu D thực hiện theo quy định tại Điểm (b) và (c) Điều 13 Quyết định số 0151/2005/QĐ-BTM ngày 27/01/2005 của Bộ Thương mại về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04/10/2004 về việc ban hành quy chế cấp C/O mẫu D để thực hiện ưu đãi CEPT/AFTA.

- C/O bản thứ ba (trilicate): Theo quy định tại Điều 7(d) Phần D và Điều 12 Phần E Phụ lục 2 Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04/10/2004 của Bộ Thương Mại thì bản gốc và bản sao thứ ba phải nộp cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá. Hiện nay, các nước ASEAN đã thống nhất sẽ sửa đổi quy định đối với bản thứ ba. Do vậy, nếu chủ hàng chỉ nộp bản chính và chưa nộp được bản thứ ba (có lý do chính đáng, ví dụ: thất lạc hồ sơ) thì cơ quan Hải quan vẫn chấp nhận cho hưởng ưu đãi CEPT, đồng thời yêu cầu chủ hàng đề nghị nước xuất khẩu cấp lại bản thứ ba này để xuất trình cho cơ quan Hải quan trong thời hạn cho phép theo quy định tại Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM dẫn trên của Bộ Thương Mại.

4. Về C/O viết tay:

Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn xử lý các trường hợp C/O viết tay tại các công văn số 240/TCHQ-GSQL ngày 15/01/2004, 1690/TCHQ-GSQL ngày 16/04/2004 và 1980/TCHQ-GSQL ngày 23/05/2005. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố gặp vướng mắc đối với trường hợp C/O có thêm các chữ số (ví dụ mã H.S, số tham chiếu,...) được viết tay. Tại bản C/O mẫu D, ô số 12 là phần xác nhận của cơ quan cấp C/O, trên đó H.S hàng hoá có thể được in hoặc viết tay. Phần ghi mã số H.S hoặc số tham chiếu viết thêm trên C/O chỉ có tính chất tham khảo, những nội dung này không ảnh hưởng đến Mục đích việc xác định xuất xứ hàng hoá nên C/O vẫn được coi là hợp lệ.

Đề nghị Cục hải quan các tỉnh, thành phố nghiên cứu, cập nhật kịp thời các văn bản hiện hành có liên quan đế C/O để thực hiện đúng và thống nhất, tránh gây ách tắc cho doanh nghiệp.

Tổng cục hải quan hướng dẫn để Cục hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2961/TCHQ-GSQL ngày 27/07/2005 của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết vướng mắc C/O

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.164

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!