Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2316/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 07/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2316/TCHQ-GSQL
V/v kiểm dịch thực vật hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 244/BVTV-KD ngày 28/02/2014 của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị phối hợp giải quyết vướng mắc về kiểm dịch thực vật hàng hóa xuất khẩu.

Căn cứ ý kiến của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan có chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu) tại công văn nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị triển khai cho các Chi cục Hải quan trực thuộc phối hợp thực hiện trong khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa có liên quan. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị phản ánh về Tổng Cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để được hướng dẫn./.

(Gửi kèm công văn số 244/BVTV-KD ngày 28/02/2014 và công văn số 1038/BVTV-KD ngày 15/7/2009 của Cục Bảo vệ thực vật).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Ban Quản lý rủi ro - TCHQ (để p/h);
- Cục Bảo vệ Thực vật (để p/h);
- Thay trả lời:
+ Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương;
+ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam;
+ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định;

- Lưu: VT,GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2316/TCHQ-GSQL ngày 07/03/2014 về kiểm dịch thực vật hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.735

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!