Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 8260/VPCP-KTTH về việc điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8260/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 02/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 8260/VPCP-KTTH
V/v điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư;

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 746/TTr-NHNN.m ngày 28 tháng 11 năm 2008) về việc điều hành lãi suất, lãi suất áp dụng đối với Quỹ Tín dụng Nhân dân cơ sở, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện điều chỉnh giảm Lãi suất cơ bản từ 11%/năm xuống 10%/năm, Lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng từ 12%/năm xuống 11%/năm, Lãi suất tái chiết khấu từ 10%/năm xuống 9%/năm, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buột bằng đồng Việt Nam từ 10%/năm xuống 9%/năm.

2. Giảm 2% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam và tiền gửi bằng ngoại tệ. Giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể mức giảm đối với từng loại hình tổ chức tín dụng.

3. Về Lãi suất cho vay áp dụng đối với Quỹ Tín dụng Nhân dân cơ sở, đồng ý như đề nghị tại văn bản nêu trên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cho phép các tổ chức tín dụng cho vay theo lãi suất thỏa thuận đối với những dự án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng,
- Các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, ĐP, TKBT, PL, KG VX, TTĐT, QHQT, ĐMDN, TH;
- Lưu: VT, KTTH (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8260/VPCP-KTTH về việc điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.031
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.132.132