Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7276/TCHQ-GSQL hàng đưa từ kho ngoại quan vào các khu công nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7276/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 30/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7276/TCHQ-GSQL
V/v Hàng đưa từ kho ngoại quan vào các khu công nghiệp

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu Logistics Việt Nam
(Đ/c: KCN Tân Trường, Cảm Giàng, Hải Dương)

 

Trả lời công văn số 1511/CV-SLV ngày 16/11/2009 của Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu Logistics Việt Nam về việc xuất hàng ra khỏi kho ngoại quan cho các doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố ngoài khu vực, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định, khoản 1 Điều 55 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính và điểm 4 công văn số 8908/BTC-TCHQ ngày 22/6/2009 của Bộ Tài chính thì chủ kho ngoại quan được thay mặt chủ hàng nước ngoài làm thủ tục đưa hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện phục vụ sản xuất từ nước ngoài vào kho ngoại quan để chờ bán cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất trong hoặc ngoài các khu công nghiệp nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp này, không phân biệt khu vực, địa bàn.

Thủ tục hải quan cụ thể đề nghị Chi nhánh Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan quản lý kho  ngoại quan để được giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQ Hải phòng (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7276/TCHQ-GSQL hàng đưa từ kho ngoại quan vào các khu công nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.078

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.51.159