Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6496/TCHQ-TXNK năm 2013 đề nghị miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6496/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 01/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6496/TCHQ-TXNK
V/v đề nghị miễn thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: UBND tỉnh Nghệ An.

Trả lời công văn số 7288/UBND-TM ngày 15/10/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc đề nghị miễn thuế đối với thiết bị nhập khẩu thuộc tiểu dự án Trung tâm đào tạo kỹ thuật làm bánh Cj tại Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ thì hàng hóa viện trợ không hoàn lại nhập khẩu của các Chính phủ, các tổ chức Liên hợp quốc, các tổ chức liên Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO), các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân người nước ngoài cho Việt Nam không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại khoản 19 Điều 5 Luật GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 thì hàng hóa viện trợ không hoàn lại nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại tiết a, khoản 2 Điều 3 Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 thì hàng hóa viện trợ không hoàn lại nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

Căn cứ Điều 3, khoản 1 Điều 4 Luật Thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 thì hàng hóa không quy định tại Điều 3 của Luật này không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

Hồ sơ để xử lý không thu thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 126 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính; thẩm quyền xử lý không thu thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 128 Thông tư 128/2013/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan trả lời UBND tỉnh Nghệ An được biết, chỉ đạo các cơ quan liên quan căn cứ quy định trên để thực hiện và liên hệ với cơ quan hải quan để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc;
(Đ/c Đường Hồ Tông Thốc, Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An)
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6496/TCHQ-TXNK năm 2013 đề nghị miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.237

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84