Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3341/BKHCN-TĐC về mức chất lượng xăng RON83 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 3341/BKHCN-TĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 11/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3341/BKHCN-TĐC
V/v: Mức chất lượng xăng RON83

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2006

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, pha chế xăng, dầu

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được đề nghị của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu về việc hướng dẫn mức chất lượng đối với xăng không chì RON 83. Về vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành, bắt đầu từ ngày 01/01/2007 xăng nhập khẩu và lưu thông trên thị trường phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo TCVN 6776:2005 đối với xăng không chì RON 90, RON 92 và RON 95.

Riêng xăng không chì RON 83 tạm thời vẫn được sản xuất theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 348/CP-KG ngày 27/4/2001 khi yêu cầu các cơ quan hữu quan tạo điều kiện để Công ty Xăng dầu Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO) chuyển đổi sản xuất sản phẩm mới xăng không chì M 83.

Để mức chất lượng của xăng không chì RON 83 đáp ứng các quy định hiện hành, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định mức chất lượng của xăng không chì RON 83 áp dụng từ ngày 01/01/2007 như sau:

1. Trị số ốctan, tính theo RON không nhỏ hơn 83;

2. Mức của các chỉ tiêu khác phải phù hợp với quy định tại tiêu chuẩn TCVN 6776:2005 Xăng không chì - Yêu cầu kỹ thuật.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
- Cục QLCLHH;
- Các đơn vị được chỉ định KT xăng;
- Các Chi cục TĐC được giao KT xăng;
- Lưu VP, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3341/BKHCN-TĐC ngày 11/12/2006 về mức chất lượng xăng RON83 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.655

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.253.192