Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2458/BKHCN-TĐC về việc hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng thép xây dựng nhập khẩu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 2458/BKHCN-TĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành: 30/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2458/BKHCN-TĐC
V/v hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng thép xây dựng nhập khẩu  

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi: Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực

Theo quy định tại khoản 4 Điều 69 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóađiểm p khoản 2 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, việc kiểm tra nhà nước về chất lượng thép xây dựng nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đồng thời, cũng theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 nêu trên, sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn được quản lý bằng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành.

Hiện nay, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép xây dựng đang được xây dựng, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu, đồng thời tránh gây ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn như sau:

Từ nay cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép xây dựng được ban hành và có hiệu lực thi hành, việc kiểm tra nhà nước về chất lượng thép xây dựng nhập khẩu được thực hiện theo mục 4.3 công văn số 1879/BKHCN-TĐC ngày 03/8/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ cụ thể như sau:

1. Thép xây dựng nhập khẩu được kiểm tra về chất lượng theo căn cứ kiểm tra quy định tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình tự, thủ tục kiểm tra thép nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Cơ quan kiểm tra thép nhập khẩu là các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Việc đánh giá sự phù hợp đối với thép xây dựng nhập khẩu sẽ do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, 2, 3 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện. Các tổ chức khác sẽ được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, chỉ định tiếp tục trong thời gian tới khi tổ chức có hồ sơ đăng ký chỉ định theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

5. Căn cứ để đánh giá sự phù hợp là các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng được quy định trong Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục QLCLHH;
- TTKT 1, 2, 3 (để thực hiện);
- Các Chi cục TĐC tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGTrần Quốc Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2458/BKHCN-TĐC về việc hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng thép xây dựng nhập khẩu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.703
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234