Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10887/BTC-TCHQ định mức hàng phi mậu dịch không áp dụng Thông báo 197 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10887/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10887/BTC-TCHQ
V/v định mức hàng phi mậu dịch không áp dụng Thông báo 197

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Theo đề nghị của Bộ Công Thương tại điểm 1 mục I công văn số 6318/BCT-XNK ngày 12/7/2011 về “Đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn số lượng, trị giá các lô hàng nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch là đối tượng không áp dụng quy định của Thông báo 197/TB-BCT”; trên cơ sở báo cáo của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Việc quy định số lượng, trị giá hàng hóa nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch để áp dụng Thông báo số 197/TB-BCT không thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ quản lý chuyên ngành để ban hành quy định về số lượng, trị giá hàng hóa nhập khẩu để áp dụng Thông báo số 197/TB-BCT đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối với các trường hợp đã được Bộ Công Thương trả lời cụ thể về định lượng được nhập khẩu không áp dụng Thông báo số 197/TB-BCT , Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Chi cục hải quan cửa khẩu giải quyết. Các trường hợp khác chưa được hướng dẫn cụ thể thì chưa giải quyết thủ tục hải quan, chờ ý kiến của Bộ Công Thương.

3. Thông báo 197/TB-BCT và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương mang tính quy phạm, nhưng lại được ban hành dưới hình thức công văn. Đề nghị Bộ Công Thương sớm ban hành lại các văn bản trên dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục, giá trị pháp lý.

Bộ Tài chính có ý kiến và đề nghị Bộ Công Thương sớm có hướng dẫn cụ thể làm cơ sở để cơ quan hải quan giải quyết thủ tục nhập khẩu.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10887/BTC-TCHQ định mức hàng phi mậu dịch không áp dụng Thông báo 197 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.375

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179