Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7451/BTC-TCHQ năm 2013 xử lý thuế nội địa hóa 2001 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7451/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 11/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7451/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế nội địa hóa 2001

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty cổ phần Tập đoàn T & T.
(18 Hàng Chuối, Hà Nội)

 

Bộ Tài chính nhận được phiếu chuyển số 438/PC-VPCP ngày 24/05/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị giải tỏa cưỡng chế về thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001 của Công ty cổ phần tập đoàn T & T (trước đây là Công ty TNHH T & T), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 7604/VPCP-KTTH ngày 29/12/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết tồn tại sau chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa đối với xe máy; Căn cứ Quyết định số 2642/QĐ-BTC ngày 24/11/2008 của Bộ Tài chính về việc mức thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001;

Trong thời gian chờ kiểm tra, đối chiếu, xem xét giải quyết để có kết luận chính xác về việc quyết toán thuế nội địa hóa xe hai bánh gắn máy năm 2001, để tạo điều kiện cho Công ty trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, tiếp theo công văn số 1809 ngày 02/04/2007 của Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 93 Luật quản lý thuế đối với Công ty cổ phần Tập đoàn T & T (trước đây là Công ty TNHH T & T) nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

- Ngoài khoản nợ thuế nội địa hóa của các lô hàng nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy năm 2001, công ty không còn nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng xuất nhập khẩu khác;

- Các lô hàng mới phát sinh đủ điều kiện nhập khẩu, đồng thời nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

- Doanh nghiệp phải có cam kết thực hiện kết luận cuối cùng của Bộ Tài chính về số tiền thuế truy thu đối với linh kiện xe máy nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001 đang có vướng mắc.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Công ty cổ phần Tập đoàn T & T được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- T.T. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (b/c);

- Lưu: VT, TCHQ (48).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7451/BTC-TCHQ năm 2013 xử lý thuế nội địa hóa 2001 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.045

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66