Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1731/TCT-TNCN về Lệ phí môn bài năm 2017 đối với hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1731/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Tạ Thị Phương Lan
Ngày ban hành: 03/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1731/TCT-TNCN
V/v Lệ phí môn bài năm 2017 đối với hộ kinh doanh.

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn s 411/CT-THNVDT ngày 16/01/2017 và công văn số 2370/CT-TTHT ngày 17/03/2017 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phản ảnh vướng mắc về việc xác định doanh thu tính lệ phí môn bài năm 2017 đối với hộ kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh

- Tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 302/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:

“2. Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 (một triệu) đng/năm;

b) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 (năm trăm nghìn) đng/năm;

c) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đng/năm: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/năm.

Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tại khoản này là tng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tại khoản này có thay đổi doanh thu thì căn cứ đ xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

…”

- Tại điểm a.1, khoản 2, Điều 5 Thông tư số 302/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính có hướng dẫn;

a.1) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về tổng doanh thu ca cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình để xác định mức thu lệ phí môn bài đi với từng địa điểm sản xuất, kinh doanh.”

2. Đối với cá nhân kinh doanh hợp tác kinh doanh vi tổ chức

- Tại khoản 2, Điều 3 Thông tư số 302/TT-BTC ngày 15/11/2016 ca Bộ Tài chính hướng dẫn trường hợp được miễn lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh:

“2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thưng xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định.

Kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh c định thực hiện theo hướng dn tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hưng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, b sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đi, bổ sung một sđiều của các Luật về thuế s 71/2014/QH13 và Nghị định s 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đi, bổ sung một sđiều của các Luật v thuế và sửa đi, bsung một sđiều của các Nghị định về thuế.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình không có địa điểm kinh doanh c định hướng dn tại khoản này bao gồm cả trường hợp cá nhân là xã viên hợp tác xã và hợp tác xã đã nộp lệ phí môn bài theo quy định đi với hợp tác xã; cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý x số, đại lý bảo hiểm, đại bán đúng giá thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn; cá nhân hợp tác kinh doanh với t chức theo quy định của pháp luật vế thuế thu nhập cá nhân.”

Đề nghị Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh căn cứ quy định, tình hình thực tế lập bộ môn bài quản lý từ trước đến nay để thực hiện, cụ thể như sau:

(1) Đối với hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh thì doanh thu làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài cho từng địa điểm kinh doanh là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

(2) Đối với cá nhân kinh doanh hợp tác kinh doanh với t chức (hợp tác xã), tài sản tham gia hợp tác kinh doanh thuộc sở hữu cá nhân là thuộc diện được miễn lệ phí môn bài theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 3 Thông tư số 302/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tạ Thị Phương Lan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1731/TCT-TNCN về Lệ phí môn bài năm 2017 đối với hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


63

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.44