Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8318/BYT-DP 2021 xét nghiệm COVID19 với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ

Số hiệu: 8318/BYT-DP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 03/10/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn cách ly với người đi lại giữa các vùng nguy cơ dịch

Đây là nội dung tại Công văn 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021 về xét nghiệm, cách ly phòng chống dịch COVID-19 với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ.

Đơn cử với người đi từ khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đến vùng nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn thực hiện như sau:

- Trước khi di chuyển thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72h kể từ thời điểm lấy mẫu.

- Khi đến/về địa phương:

+ Với người đã tiêm đủ liều vắc xin (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương):

Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày, thực hiện 5K và xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn 02 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7.


- Với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin COVID-19:

+ Sở Y tế nơi tiếp nhận dựa trên đánh giá dịch tễ và tình hình dịch trên địa bàn xem xét việc cho người dân từ nơi khác về tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú;

+ Hướng dẫn người dân thực hiện 5K và làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn định kỳ 2-3 ngày/lần hoặc tổ chức xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) mẫu đơn hoặc mẫu gộp 5-7 ngày/lần cho người dân đến khi đủ 14 ngày.

Những trường hợp nêu trên, nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử trí theo quy định.

Xem thêm tại Công văn 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8318/BYT-DP
V/v Xét nghiệm, cách ly phòng chống dịch COVID-19 với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ.

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1265/CĐ-TTg ngày 30/9/2021 và Công điện số 122 của Văn phòng Chính phủ ngày 01/10/2021, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan về việc giám sát, xét nghiệm, cách ly theo dõi đối với những trường hợp người dân di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác như sau:

1. Đối với người đi từ khu vực nguy cơ rất cao, khu vực nguy cơ cao đến vùng nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn:

- Với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương): trước khi di chuyển thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72h kể từ thời điểm lấy mẫu. Khi đến nơi thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày, thực hiện Thông điệp 5K và xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn 02 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử trí theo quy định.

- Với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19: trước khi di chuyển thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72h kể từ thời điểm lấy mẫu. Sở Y tế nơi tiếp nhận dựa trên đánh giá dịch tễ và tình hình dịch trên địa bàn xem xét việc cho người dân từ nơi khác về tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú; hướng dẫn người dân thực hiện Thông điệp 5K và làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn định kỳ 2-3 ngày/lần hoặc tổ chức xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) mẫu đơn hoặc mẫu gộp 5-7 ngày/lần cho người dân đến khi đủ 14 ngày. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử trí theo quy định.

2. Người đi từ khu vực nguy cơ đến khu vực nguy cơ tương đương hoặc khu vực bình thường mới:

- Với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương): thực hiện Thông điệp 5K và hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác.

- Với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19: thực hiện Thông điệp 5K, cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và tiếp tục hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn 02 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 thì xử trí theo quy định.

3. Người đi từ khu vực nguy cơ thấp đến khu vực nguy cơ cao hơn: Sở Y tế trên địa bàn tiếp nhận người đến dựa trên đánh giá dịch tễ và tình hình dịch trên địa bàn để hướng dẫn theo dõi, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm trong trường hợp cần thiết.

4. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch, thực hiện Thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch cần áp dụng tại nơi đến; phối hợp với các tỉnh thành phố khác tổ chức đưa đón người dân có tổ chức, chu đáo, an toàn, đảm bảo các nguyên tắc về phòng Chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn tại Công văn này.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Bộ Quốc Phòng;
- Bộ Công An;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Vụ, Cục: KCB, KHTC, MT;
- Các Viện VSDT, Viện Pasteur; Sở Y tế, TTKSBT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
TH
Ứ TRƯỞNG





Nguyễn Trường Sơn

 

 

MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 8318/BYT-DP
On testing and quarantining for COVID-19 management for individuals travelling between infected areas

Hanoi, October 3, 2021

 

To:

- People’s Committees of Ho Chi Minh City, Binh Duong Province, Dong Nai Province, and Long An Province;
- People’s Committees of provinces or central-affiliated cities.

Implementing direction of Prime Minister under Official Telegraph No. 1265/CD-TTg dated September 30, 2021 and Official Telegraph No. 122 of Prime Minister dated October 1, 2021, Ministry of Health (Standing agency of National Steering Committee for COVID-19 Epidemic Management) shall request People’s Committees of Provinces and cities to direct and provide guidelines for relevant entities regarding supervision, testing, and quarantine for monitor for cases where the general public move from one province to another as follows:  

1. For individuals moving from areas with high risks or areas with risks to areas with moderate risks or lower:

- For individuals who have fully vaccinated for COVID-19 (with certificate for adequate vaccination) or have relieved of COVID-19 (with confirmation of COVID-19 relief or hospital discharge notice within 6 months from the date on which the individuals arrive in local administrative divisions): perform ARN testing or quick antigen test with single specimen within 72 hours from the time of sampling before travel.  Upon arrival, monitor health at home or residence for 7 days, comply with 5K principles, and conduct ARN test or quick antigen test with single specimen twice on the 1st and the 7th day. Cases with positive test results shall require actions as per the law.

- For individuals who have not received sufficient COVID-19 vaccine shots: perform ARN testing or quick antigen test with single specimen within 72 hours from the time of sampling before travel. Departments of Health of destination shall rely on epidemiology assessment and local epidemic situations to consider allowing people from other areas to quarantine at home or residence; instruct the general public to comply with 5K principle and perform quick antigen test with single specimen once every 2 or 3 days or organize ARN test with single specimen or representative specimen once every 5 to 7 days for the general public for 14 days.  Positive SARS-CoV-2 test results shall require actions as per the law.

2. Individuals leaving from areas with risks to areas with equivalent risks or areas under new normal:

- Individuals who have received sufficient COVID-19 vaccination shot (with certificate for adequate vaccination) or have relieved of COVID-19 (with confirmation of COVID-19 relief or hospital discharge notice within 6 months from the date on which the individuals arrive in local administrative divisions): comply with 5K principles, restrict contact, monitor health at home or residence within 14 days from the date on which they arrive at an area, and immediately inform local medical authority when they display symptoms such as fever, coughing, sore throat, dyspnea, reduced or lost sense of smell or sense or taste.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Individuals moving from areas with low risks to areas with higher risks: local Departments of Health of areas that receive individuals arriving at the areas shall rely on local epidemiology assessment and epidemic situations to provide guidelines on monitoring, quarantining, and collecting test specimen if necessary.

4. Direct relevant entities to publicize and instruct the general public to implement epidemic management principles, comply with 5K principles, and applicable epidemic management measures; cooperate with other provinces and cities in welcoming arriving individuals in an organized, thorough, safe, and compliant with COVID-19 epidemic management measures.

For your adequate implementation.

With gratitude./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER




Nguyen Truong Son

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021 về xét nghiệm, cách ly phòng chống dịch COVID-19 với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.386

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.31.255