Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 280/BHXH-CSYT 2020 phối hợp thanh toán chi phí điều trị nghi ngờ nhiễm virus Corona

Số hiệu: 280/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 31/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 280/BHXH-CSYT
V/v phối hợp thc hiện thanh toán chi phí điều trị nghi ngờ nhim virus Corona

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo him xã hội Công an nhân dân.
(Sau đây gi chung Bo hiểm xã hội các tnh)

Ngày 28/01/2020 Th tướng Chính phủ đã có ch th số 05/CT-TTg về việc phòng, chng bệnh vm đường hô hp cp do chng mới ca virus Corona gây ra, đồng thời ngày 31/01/2020 Tổ chức y tế Thế giới (WHO) đã có tuyên bố về Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Đ chủ động phòng chng dịch nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, hạn chế thp nht mức tử vong do virus Corona gây ra, Bo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tnh thực hin một số nội dung sau:

1. Chđộng phi hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, cha bệnh (KCB) trên địa bàn tạo điều kiện thun lợi tối đa cho người bệnh có th bo him y tế (BHYT) được kịp thời KCB hoặc chuyn tuyến KCB BHYT khi nghi ngờ nhiễm virus Corona. BHXH các tnh thực hin việc giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định ca Luật BHYT và các văn bn hướng dẫn hiện hành.

2. BHXH các tỉnh thực hiện ngay việc tạm ứng kinh phí cho các cơ sở KCB để đảm bảo hoạt động KCB BHYT trên cơ sở nguồn kinh phí KCB BHYT của quý 1/2020 đã được BHXH Việt Nam cấp đầy đủ, đặc biệt là BHXH các tỉnh có người bệnh được phát hiện nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm virus Corona như thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Khánh Hòa…

3. Kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam nhng khó kn vướng mc phát sinh trong quá trình tchức thực hiện để cóng chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
- UBCVĐXH của Quốc hội (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính (để b/c);
- HĐQL BHXH Việt Nam (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: TCKT, TTKT, KHĐT, KTNB, DVT, GĐB, GĐN, TT;
- Lưu: VT, CSYT.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 280/BHXH-CSYT ngày 31/01/2020 về phối hợp thực hiện thanh toán chi phí điều trị nghi ngờ nhiễm virus Corona do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.712

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.41
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!