Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1518/BVHTTDL-TCDL 2021 đánh giá an toàn COVID 19 của các cơ sở lưu trú du lịch

Số hiệu: 1518/BVHTTDL-TCDL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 11/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Cơ sở lưu trú du lịch tự đánh giá an toàn COVID-19

Ngày 11/5/2021, Bộ VHTT&DL có Công văn 1518/BVHTTDL-TCDL đề nghị đôn đốc thực hiện đánh giá an toàn COVID-19 của các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc.

Theo đó, Bộ VHTT&DL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện những nội dung sau:

- Yêu cầu cơ sở lưu trú du lịch đăng ký, thường xuyên tự đánh giá và cập nhật lên hệ thống an toàn COVID-19 quốc gia theo hướng dẫn của Bộ VHTT&DL tại Công văn 4159/BVHTTDL-TCDL năm 2020;

Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch tạm ngừng hoạt động, không kinh doanh vẫn phải đăng ký và đánh dấu vào mục “Cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động” trên hệ thống;

- Yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch công bố mã QR (Mã QR được tạo ra trong tài khoản của mỗi đơn vị sau khi đăng ký vào hệ thống an toàn COVID-19 thành công) tại sảnh đón tiếp hoặc khu vực dễ quan sát;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cơ sở lưu trú du lịch không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch; chỉ cho phép những cơ sở lưu trú du lịch đảm bảo an toàn COVID-19 được đón và phục vụ khách.

Công văn 1518/BVHTTDL-TCDL được ban hành ngày 11/5/2021.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1518/BVHTTDL-TCDL
V/v đề nghị đôn đốc thực hiện đánh giá an toàn COVID-19 của các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 08 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ), để chủ động ứng phó trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện những nội dung sau:

1. Yêu cầu tất cả cơ sở lưu trú du lịch đăng ký, thường xuyên tự đánh giá và cập nhật lên hệ thống an toàn COVID-19 quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 09 tháng 11 năm 2020. Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch tạm ngừng hoạt động, không kinh doanh vẫn phải đăng ký và đánh dấu vào mục “Cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động” trên hệ thống.

2. Yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch công bố mã QR (Mã QR được tạo ra trong tài khoản của mi đơn vị sau khi đăng ký vào hệ thống an toàn COVID-19 thành công) tại sảnh đón tiếp hoặc khu vực dễ quan sát để khách du lịch có thể kiểm tra mức độ an toàn trước khi sử dụng dịch vụ và giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 thông qua ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”.

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các cơ sở lưu trú du lịch không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan có thẩm quyền; chỉ cho phép những cơ sở lưu trú du lịch đảm bảo an toàn COVID -19 được đón và phục vụ khách.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ Y tế (để phối hợp);
- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Cục VHCS, VP Bộ;
- Sở Du lịch, Sở VHTTDL (để thực hiện);
- Tạp chí DL, TTTTDL, Báo Văn hóa, Báo điện tử Tổ quốc (để đưa tin);
- Lưu: VT, VKS (75).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 1518/BVHTTDL-TCDL
Re: request for expedition of COVID-19 safety assessment of tourist accommodation establishments nationwide

Hanoi, May 11, 2021

 

To: People’s Committees of provinces and central-affiliated cities

Implementing the directions given by Prime Minister Pham Minh Chinh in the national online meeting of National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control (Notification No. 98/TB-VPCP dated May 08, 2021 by Office of the Government), in proactive response to outbreak risk and to ensure efficiency of provided prevention and control measures, the Ministry of Culture, Sports and Tourism requests the People's Committees of provinces and central-affiliated cities to cooperate in the following tasks:

1. Request all tourist accommodation establishments to register, make regular assessments and make updates to the national COVID-19 safety system according to guidelines of the Ministry of Culture, Sports and Tourism in Official Dispatch No. 4159/BVHTTDL-TCDL dated November 09, 2020. Tourist accommodation establishments suspending their operation are still required to register and check the “temporarily closed establishment” box on the system.

2. Request tourist accommodation establishments to publish their QR codes (QR codes generated after successful account registration on the COVID-19 safety system) in the lobby or at an easily noticed location so that tourists can check their safety before using their services and supervise COVID-19 prevention and control via the “safe Vietnam travel” application.

3. Enhance inspection, supervision and timely and strict handling of tourist accommodation establishments failing to adopt COVID -19 prevention and control measures of competent authorities; permit only tourist accommodation establishments meeting COVID-19 safety requirements to receive and serve tourists.

For your reference and compliance./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1518/BVHTTDL-TCDL ngày 11/05/2021 đề nghị đôn đốc thực hiện đánh giá an toàn COVID-19 của các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.791

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!