Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 563/TCTK-XHMT năm 2014 về hướng dẫn tạm thời tính thu nhập bình quân đầu người/năm của xã do Tổng cục Thống kê ban hành

Số hiệu: 563/TCTK-XHMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thống kê Người ký: Đỗ Anh Kiếm
Ngày ban hành: 07/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 563/TCTK-XHMT
V/v hướng dẫn tạm thời tính thu nhập bình quân đầu người/năm ca xã.

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Tổng cục Thống kê hướng dẫn tạm thời nội dung, phương pháp tính tiêu chí “Thu nhập bình quân đầu người/năm của xã” như hướng dẫn kèm theo.

Các Cục Thống kê phối hp với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai hướng dẫn thực hiện thu thập và tính toán thu nhập bình quân đầu người/năm của các xã theo yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh đề nghị liên hệ với Tổng cục Thống kê (Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, email: xahoimoitruong@gso.gov.vn, ĐT: 04 3843 9871) để được giải đáp hoặc điều chỉnh cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT (VP điều phối Trung ương CTMTQG về xây dựng NTM);
- Bộ KH&ĐT (Vụ KTNN);
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Vụ PPCĐ;
- Lưu: VT, XHMT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ THỐNG KÊ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG

Đỗ Anh Kiếm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 563/TCTK-XHMT năm 2014 về hướng dẫn tạm thời tính thu nhập bình quân đầu người/năm của xã do Tổng cục Thống kê ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


657
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.48.142