Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1461/BGDĐT-GDTrH 2019 xét tốt nghiệp học sinh mô hình trường học mới

Số hiệu: 1461/BGDĐT-GDTrH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Vũ Đình Chuẩn
Ngày ban hành: 08/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1461/BGDĐT-GDTrH
V/v xét tốt nghiệp học sinh mô hình trường học mới

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Ngày 10/9/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 4669/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn đánh giá học sinh mô hình trường học mới và ngày 05/4/2017 ban hành Công văn số 1392/BGDĐT-GDTrH về việc thực hiện một số quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở (THCS) mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017, để xét tốt nghiệp THCS học sinh mô hình trường học mới, Bộ GDĐT hướng dẫn chuyển đổi xếp loại học sinh mô hình trường học mới sang xếp loại theo quy định tại Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh trung học phổ thông như sau:

1. Về xếp loại hạnh kiểm

- Học sinh có xếp loại phẩm chất đạt mức "Tốt" được xếp loại hạnh kiểm tốt.

- Học sinh có xếp loại phẩm chất đạt mức "Đạt" được xếp loại hạnh kiểm khá.

- Học sinh có xếp loại phẩm chất đạt mức "Cần cố gắng" được xếp loại hạnh kiểm trung bình.

- Học sinh có một trong các khuyết điểm được ghi tại khoản 4, Điều 4 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh trung học phổ thông, xếp loại hạnh kiểm yếu.

2. Về xếp loại học lực

- Học sinh có kết quả học tập đạt mức “Hoàn thành tốt” được xếp loại giỏi.

- Học sinh có kết quả học tập đạt mức “Hoàn thành” nếu có 2/3 số môn đạt trung bình cả năm từ 6,5 trở lên được xếp loại khá. Học sinh có kết quả học tập đạt mức “Hoàn thành” còn lại được xếp loại trung bình.

- Học sinh có kết quả học tập đạt mức “Có nội dung chưa hoàn thành” nếu có 2/3 số môn đạt trung bình cả năm từ 5,0 trở lên, không có môn nào đạt trung bình cả năm dưới 3,5 và Hoạt động giáo dục (Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục) “Đạt yêu cầu” được xếp loại trung bình. Các trường hợp còn lại xếp loại yếu.

Sau khi chuyển đổi xếp loại học sinh mô hình trường học mới sang xếp loại theo quy định tại Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT, việc xét tốt nghiệp THCS được thực hiện theo quy định hiện hành.

Nhận được Công văn này, đề nghị các sở GDĐT triển khai hướng dẫn đến từng trường để tổ chức thực hiện, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc sở GDĐT báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học), số 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội.


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Vũ Đình Chuẩn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1461/BGDĐT-GDTrH ngày 08/04/2019 về xét tốt nghiệp học sinh mô hình trường học mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.737

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!