Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 199/TTg-ĐMDN điều chỉnh phương án sắp xếp doanh nghiệp Tổng công ty Giấy Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 199/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 29/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 199/TTg-ĐMDN
V/v điều chỉnh phương án sắp xếp doanh nghiệp Tổng công ty Giấy Việt Nam  

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Xét đề nghị của Tổng công ty Giấy Việt Nam (các tờ trình số 69/TTr-GVN.HN ngày 15 tháng 10 năm 2009, số 76/TTr-GVN.HN ngày 19 tháng 11 năm 2009) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 16867/BTC-TCDN ngày 30 tháng 11 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9023/BKH-PTDN ngày 23 tháng 11 năm 2009), Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 4350/LĐTBXH-LĐTL ngày 13 tháng 11 năm 2009), Nội vụ (công văn số 3709/BNV-TCBC ngày 12 tháng 11 năm 2009), Công thương (công văn số 11415/BCT-CNN ngày 11 tháng 11 năm 2009), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3602/BNN-ĐMDN ngày 04 tháng 11  năm 2009) về việc điều chỉnh phương án sắp xếp doanh nghiệp của Tổng công ty Giấy Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Trước mắt chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Giấy Việt Nam và Công ty Nguyên liệu giấy miền Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định hiện hành. Không chuyển các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng công ty về Bộ Công thương quản lý.

2. Chuyển Viện Công nghệ Giấy và Xenluylo, Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

3. Việc giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư, Tổng công ty Giấy Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 199/TTg-ĐMDN điều chỉnh phương án sắp xếp doanh nghiệp Tổng công ty Giấy Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.075

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161