Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1872/TCHQ-GSQL về việc sử dụng Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1872/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 03/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1872/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam
(Đ/c Khu Công nghiệp Phúc Điềm, Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)

 

Trả lời công văn số 2602-1/2007/PPC-BIVN ngày 26/02/2007 của Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam phản ánh vướng mắc khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa từ nội địa, nhập khẩu từ các doanh nghiệp chế xuất Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long thuộc Cục Hải quan TP.Hà Nội yêu cầu phải có Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu kèm theo tờ khai nhập khẩu thì mới mở tờ khai xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan,

Căn cứ qui định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan,

Theo Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 927/QĐ-TCHQ ngày 25/05/2006 của Tổng cục Hải quan,

Khi làm thủ tục hải quan cho hàng hóa mua bán, trao đổi giữa doanh nghiệp chế xuất với nội điạ, giữa doanh nghiệp chế xuất với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp không cần phải có Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết và liên hệ với Cục Hải quan có liên quan để được hướng dẫn thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để biết và th/hiện);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan ; - Lưu VT, GSQL (3b).  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1872/TCHQ-GSQL về việc sử dụng Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.184

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.44