Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 387/CV-UB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Nguyễn Văn Lạng
Ngày ban hành: 28/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK LĂK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 387/CV-UB
V/v: triển khai, thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài.

Buôn Ma Thuột, ngày 28 tháng 02 năm 2002

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban ngành;
- Các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Triển khai, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy tại công văn số 183/CV-TU, ngày 19/2/2002 về việc triển khai, thực hiện các dự án có liên quan đến vốn và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Đăklăk có ý kiến chỉ đạo như sau:

Để triển khai tốt chính sách khuyến khích, đầu tư nước ngoài góp phần đẩy nhanh sự phát triển kinh tế xã hội đồng thời với việc đảm bảo an ninh trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trước khi triển khai các dự án có liên quan đến vốn và người nước ngoài đều phải báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhận được công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lãnh đạo VP,
- Lưu VT, TH.

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂKLĂK
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lạng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 387/CV-UB ngày 28/02/2002 thực hiện dự án đầu tư nước ngoài do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.463

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159