Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1503/BTTTT-ƯDCNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 20/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1503/BTTTT-ƯDCNTT
V/v cung cấp dịch vụ CTCKS chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Hội Nông dân Việt Nam.

 

Luật Giao dịch điện tử năm 2005 và Nghị định 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số quy định Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước về giao dịch điện tử và chứng thực chữ ký số. Trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết để triển khai các dịch vụ chứng thực chữ ký số cũng như chủ trì công tác xây dựng cơ sở hạ tầng khóa công khai phục vụ mục đích công cộng.

Theo Nghị định 26/2007/NĐ-CP, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CA) chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị do Ban Cơ yếu Chính phủ thành lập và duy trì hoạt động. Phương án xây dựng các CA chuyên dùng đã được Ban Cơ yếu Chính phủ thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông và hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng đã được triển khai tại một số cơ quan Trung ương.

Nhằm tăng cường an toàn, bảo mật, xác thực cho các giao dịch điện tử nội bộ của các cơ quan nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo các cơ quan, đơn vị khi có yêu cầu nghiệp vụ liên quan đến dịch vụ chứng thực chữ ký số trong các hoạt động phục vụ hệ thống chính trị liên hệ với:

- Ban Cơ yếu Chính phủ (Cục Quản lý Kỹ thuật Nghiệp vụ Mật mã) - 105 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 04.37738668, Email: info@ca.gov.vn, Website: www.ca.gov.vn và đồng gửi đến:

- Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, địa chỉ tại Tầng 8, tòa nhà 9 tầng Cục Quản lý chất lượng CNTT&TT-Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, E-mail: dinhkha@mic.gov.vn), để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Trân trọng thông báo./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã;
- Đơn vị phụ trách CNTT các Bộ, ngành;
- Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, ƯDCNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1503/BTTTT-ƯDCNTT ngày 20/05/2010 cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.934

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43