Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3845/UBND-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trương Văn Sáu
Ngày ban hành: 24/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3845/UBND-KTN
V/v: triển khai thực hiện theo Thông báo số 83-TB/TU ngày 23/11/2007.

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

Kính gởi:

- Giám đốc Sở Xây dựng;
- Giám đốc Trung tâm quản lý và phát triển nhà ở.

 

Thực hiện Thông báo số: 83-TB/TU ngày 23/11/2007 của Ban thường vụ về chủ trương bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Giám đốc sở Xây dựng và Giám đốc Trung tâm quản lý và phát triển nhà ở triển khai thực hiện theo các nội dung Thông báo số: 83-TB/TU ngày 23/11/2007 của Ban thường vụ về chủ trương bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Trong quá trình bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ, lưu ý rà soát đối tượng đang thuê nhà ở để có cơ sở quyết định bán đúng theo quy định.

Trong quá trình triển khai có những vướng mắc khó khăn báo cáo về UBND tỉnh xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- KBNN, SKHĐT, STC;
- Phòng KTN, KTTH;
- Lưu: 5.05.02.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trương Văn Sáu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3845/UBND-KTN ngày 24/12/2007 triển khai Thông báo 83-TB/TU về chủ trương bán nhà thuộc sở hữu nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.497
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251