Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4656/BHXH-CNTT năm 2016 rà soát công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4656/BHXH-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

In “05 năm liên tục tham gia BHYT trên Thẻ” khi đủ điều kiện

Đây là nội dung được đề cập tại Công văn 4656/BHXH-CNTT của BHXH Việt Nam về hướng dẫn rà soát công tác cấp thẻ BHYT năm 2017.

Theo đó, để đảm bảo việc cấp mới, gia hạn, đổi thẻ BHYT cho người tham gia sử dụng từ ngày 01/01/2017 có đầy đủ thông tin, BHXH Việt Nam yêu cầu:

- Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) phải khẩn trương điều chỉnh phần mềm để in thời điểm tham gia đủ 05 năm liên tục trên thẻ BHYT đối với tất cả các loại đối tượng tham gia.

- BHXH tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện:

+ Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ: Thu, Sổ thẻ và CNTT phối hợp rà soát, bổ sung thông tin thời gian tham gia BHYT liên tục trước khi cấp thẻ.

+ Hướng dẫn người tham gia BHYT liên hệ với cơ quan BHXH cấp thẻ thực hiện đổi thẻ ngay trong ngày khi nhận đủ thông tin nếu thẻ BHYT đã cấp còn giá trị mà thông tin thời gian tham gia liên tục chưa chính xác.

+ In thẻ BHYT trên phần mềm quản lý sổ thẻ đã được Trung tâm CNTT điều chỉnh.

Công văn 4656/BHXH-CNTT được ban hành ngày 21/11/2016.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4656/BHXH-CNTT
V/v: rà soát công tác cấp thẻ BHYT năm 2017

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đ đảm bảo việc cp mới, gia hạn, đi thẻ bảo him y tế (BHYT) cho người tham gia sử dụng từ ngày 01/01/2017 có đầy đủ thông tin; trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung Quyết định 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Về cập nhật tăng, giảm người tham gia BHYT theo Công văn số 3881/BHXH-ST

Trong quá trình thực hiện tra cứu thời hạn thẻ trên cổng tiếp nhận dữ liệu đề nghị thanh toán BHYT (gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn) ở một số cơ sở khám chữa bệnh có tình trạng: thông tin trên cổng báo thẻ BHYT hết hạn nhưng trên thực tế thẻ BHYT vẫn còn thời hạn; nguyên nhân do cán bộ thu, cấp số thẻ của BHXH cấp tỉnh, cấp huyện thao tác báo giảm sai hoặc thu hồi sai. Đ khắc phục tình trạng này, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi sát sao việc cập nhật tăng, giảm người tham gia BHYT theo hướng dẫn tại Công văn số 3881/BHXH-ST .

2. Xác định thời gian tham gia BHYT liên tục

- Qua thống kê số liệu thẻ BHYT tập trung tại Trung ương, BHXH Việt Nam phát hiện nhiều thẻ BHYT được phát hành năm 2016 của BHXH các tỉnh, thành phố có thông tin thời gian tham gia liên tục còn chưa chính xác. Đặc biệt một số tỉnh không thực hiện bổ sung thông tin thời gian tham gia liên tục trong phần mềm, kể cả đối với những trường hp đương nhiên đủ thời gian tham gia liên tục như đối tượng hưu trí có độ tuổi lớn hơn 65 như Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bình Định. Đ khắc phục tình trạng này, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh thành phố khẩn trương chỉ đạo các phòng nghiệp vụ: Thu, Sổ thẻ và CNTT phối hợp rà soát, bổ sung thông tin thời gian tham gia liên tục trước khi cấp thẻ BHYT.

- Đối với thẻ BHYT đã cấp mà còn giá trị và thông tin thời gian tham gia liên tục chưa chính xác: BHXH tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn người tham gia BHYT liên hệ với cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT và thực hiện đổi thẻ ngay trong ngày khi nhận đủ thông tin.

3. In thời gian tham gia 05 năm liên tục trên thẻ BHYT

Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm khẩn trương điều chỉnh phần mềm để in thông tin thời gian tham gia đủ 05 năm liên tục trên thẻ BHYT đối với tất cả các loại đối tượng tham gia.

Kể từ ngày 21/11/2016, BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện in thẻ BHYT trên phần mềm quản lý sổ thẻ (QLST) đã được Trung tâm CNTT điều chỉnh theo nội dung công văn này.

Yêu cầu giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng sai sót. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: BT, CSYT, PC, VP, TT, ST, GĐB, GĐN;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần
Đình Liệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4656/BHXH-CNTT năm 2016 rà soát công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.969
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.21.204