Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 11515/TCHQ-TXNK dated September 22, 2014, VAT on raw materials imported for manufacturing exports

Số hiệu: 11515/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 22/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11515/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT đối với nguyên liệu nhập SXXK

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1949/HQLA-NV của Cục Hải quan tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thời hạn nộp thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Về thuế GTGT đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

- Căn cứ Khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT quy định: “…nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Căn cứ Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài Chính quy định về thời hạn nộp thuế thì:

“1. Đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu:

a) Để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện:

a.1) Phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu thuộc sở hữu của người nộp thuế, không phải cơ sở đi thuê trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu…

c.4) Kiểm tra, phát hiện không đáp ứng đủ một trong các điều kiện quy định tại điểm a khoản này: người nộp thuế phải nộp đủ các loại thuế và tiền chậm nộp kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đến ngày thực nộp thuế và bị xử phạt vi phạm theo quy định.”

Đối chiếu quy định nêu trên thì:

- Hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định điểm a Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Trường hợp người nộp thuế không đáp ứng đủ một trong các điều kiện theo quy định nêu trên và không được tổ chức tín dụng bảo lãnh thì phải nộp thuế theo quy định trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng.

- Về thuế GTGT đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An thực hiện theo quy định tại Luật Thuế GTGT.

2) Về thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.

Khoản 20 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định: “Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An căn cứ các quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC); để phối hợp
- Vụ Chính sách thuế (BTC); để phối hợp
- Lưu: VT, TXNK-Hòa (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 11515/TCHQ-TXNK
RE: VAT on raw materials imported for manufacturing exports

Hanoi, September 22, 2014

 

To: Customs Department of Long An province

The General Department of Customs received the Dispatch No. 1949/HQLA-NV of Customs Department of Long An province regarding deadline for VAT payment. The General Department of Customs hereby responds as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 11515/TCHQ-TXNK dated September 22, 2014, VAT on raw materials imported for manufacturing exports

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.580

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183