Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 3166/TCHQ-DTCBL dated May 12, 2017, strengthen control of high-risk containers

Số hiệu: 3166/TCHQ-DTCBL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 12/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3166/TCHQ-ĐTCBL
V/v Tăng cường kiểm soát container có rủi ro cao

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Điều
tra chống buôn lậu;
- Cục Quản lý rủi ro.

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 7790/KH-TCHQ ngày 11/8/2016 về việc Tăng cường kiểm soát container có rủi ro cao tại địa bàn TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng.

Qua thời gian thực hiện Kế hoạch tại địa bàn nêu trên, Tổng cục Hải quan đã tổ chức đánh giá việc thực hiện Kế hoạch. Trên cơ sở kết quả đạt được và những hạn chế tại Kế hoạch 7790/KH-TCHQ ngày 11/8/2016; Tiếp tục thực hiện việc phân tích, xác định lô hàng trọng điểm, nghi vấn có rủi ro cao về buôn lậu, gian lận thương mại để kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ; Mặt khác, nhằm khai thác và phát huy tối đa tính năng tác dụng của các trang thiết bị giám sát trực tuyến đã được trang bị cho ngành Hải quan, đặc biệt là xe giám sát trực tuyến di động. Tổng cục hải quan yêu cầu các đơn vị nêu trên thực hiện các nội dung như sau:

1. Cục Điều tra chống buôn lậu

- Tăng cường công tác giám sát trực tuyến đối với việc kiểm tra thực tế hàng hóa tại các địa điểm kiểm tra đã có kết nối camera hoặc sử dụng xe giám sát trực tuyến di động đ thực hiện việc ghi nhận hình ảnh, giám sát tại những địa điểm chưa lắp đặt camera truyền hình ảnh về Phòng giám sát trực tuyến thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu.

- Chủ trì tổ chức thực hiện và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung tại văn bản này.

- Cục Điều tra chống buôn lậu (Phòng giám sát hải quan trực tuyến) tiếp tục tăng cường công tác thu thập thông tin, điều tra nghiên cứu nắm tình hình, tổ chức phân tích, xử lý dữ liệu trên các hệ thống công nghệ thông tin của ngành hải quan nhằm xác định lựa chọn những lô hàng nghi vấn có dấu hiệu vi phạm, rủi ro cao để đưa vào danh sách giám sát trọng điểm trình lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu phê duyệt chuyển Cục quản lý rủi ro thiết lập tiêu chí phân luồng đỏ, đồng thời tập trung phân tích thông tin khai báo của doanh nghiệp, sử dụng hệ thống camera giám sát hoặc sử dụng thiết bị giám sát trực tuyến di động phối hợp với Cục Hải quan các tỉnh thành phố (Chi cục Hải quan) để giám sát việc kiểm tra thực tế hàng hóa đối với lô hàng nghi vấn có dấu hiệu vi phạm, nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, đồng thời làm rõ dấu hiệu vi phạm.

- Cục Điều tra chống buôn lậu (Phòng giám sát trực tuyến), căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tổ chức phân tích thông tin trên tờ khai (Luồng xanh, vàng, đỏ) và hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan để đánh giá, nhận định, xác định nghi vấn dấu hiệu vi phạm, từ đó đề xuất thực hiện theo quy định tại quyết định số 888/QĐ-TCHQ ngày 17/3/2017 về việc ban hành quy chế thực hiện trực ban, giám sát trực tuyến trong ngành Hải quan.

2. Cục Quản lý rủi ro hải quan

Cục Quản lý rủi ro hải quan tiếp nhận danh sách lô hàng (container) cần kiểm soát trọng điểm do Cục Điều tra chống buôn lậu (Phòng Giám sát hải quan trực tuyến) chuyển giao để thiết lập tiêu chí lựa chọn kiểm tra thực tế đối với danh sách số hiệu container, số vận đơn hoặc mã số doanh nghiệp theo đề nghị của Cục Điều tra chống buôn lậu và chỉ dẫn rủi ro trên hệ thống thông quan điện tử để Chi cục Hải quan thực hiện.

3. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

- Chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc phối hợp trực tiếp với Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện các nội dung tại văn bản này và một số nội dung cụ thể sau đây:

+ Đối với các lô hàng (container) đã được Cục Điều tra chống buôn lậu lựa chọn chuyển giao Cục Quản lý rủi ro thiết lập tiêu chí phân luồng đỏ để giám sát việc kiểm tra thực tế hàng hóa mà có chỉ dẫn rủi ro trên hệ thống thông quan điện tử thông tin yêu cầu phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện thì phối hợp thực hiện theo nội dung yêu cầu.

+ Đối với tờ khai luồng xanh, vàng và đỏ mà không có chỉ dẫn rủi ro trên hệ thống thông quan điện tử “phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu”, nếu nhận được thông báo từ Cục điều tra chống buôn lậu lô hàng nghi vấn có dấu hiệu vi phạm thì phối hợp thực hiện theo quyết định số 888/QĐ-TCHQ ngày 17/3/2017 về việc ban hành quy chế thực hiện trực ban, giám sát trực tuyến trong ngành Hải quan.

+ Chủ trì làm việc với các đơn vị chức năng liên quan trong phạm vi địa bàn đơn vị quản lý để tạo điều kiện, đảm bảo an toàn về người, phương tiện, trang thiết bị trong thực hiện công tác giám sát trực tuyến tại địa bàn quản lý.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với các mặt hàng như sắt phế liệu, nhựa phế liệu, hàng bách hóa, thực phẩm, mỹ phẩm, sữa, bột dinh dưỡng trẻ em, thực phẩm chức năng, máy móc thiết bị cũ, gạch men, vải, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan đối với các mặt hàng là phụ tùng ô tô, kính,...vv.

- Bố trí, phân công cán bộ kiểm hóa đáp ứng với yêu cầu khối lượng công việc nhằm đảm bảo việc kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất, nhập khẩu chặt chẽ đúng quy trình.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị nêu trên thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục HQ (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, ĐTBCL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 3166/TCHQ-DTCBL
Re: Strengthen control of high-risk containers

Hanoi, May 12, 2017

 

To:

- Departments of Customs of provinces and cities;
- Anti-Smuggling and Investigation Department;
- Risk Management Department.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 3166/TCHQ-DTCBL dated May 12, 2017, strengthen control of high-risk containers

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.079

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146