Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3715/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3715/TCHQ-KTTT
V/v:thực hiện quyết định số
16/2006/QĐ-BTC ngày 24/3/2006

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Ngày 24/3/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Ouyết định số 16/2006/QĐ-BTC ngày 24/3/2006 về việc thuế suất thuế nhập khẩu hàng dệt, may có xuất xứ từ EU, Hoa Kỳ và Australia. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan quán triệt các đơn vị thực hiện thống nhất như sau:

1. Quyết định số 16/2006/QĐ-BTC ngày 24/3/2006 được áp dụng cho các tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 01/01/2006. Các lô hàng phát sinh trước ngày Quyết định số 16/2006/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành nếu có đủ điều kiện áp dụng thuế suất theo Quyết định này nhưng đã áp dụng mức thuế nhập khẩu cao hơn thì số tiền thuế chênh lệch giữa số thuế đã nộp với số thuế theo mức thuế quy định tại Ouyết định này được xử lý hoàn trả theo quy định hiện hành.

2. Các Quyết định số 81/2005/QĐ-BTC ngày 18/11/2005 và Quyết định số 4773/QĐ-BTC ngày 09/12/2005 vẫn có hiệu lực thực hiện theo nội dung quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BTC ngày 24/3/2006.

Tông cục Hải quan thông báo các đơn vị biết và thực hiện đúng quy định./.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện quyết định số 16/2006/QĐ-BTC ngày 24/3/2006

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.456

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!