Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 712/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 712/TCHQ-KTTT
V/v: Áp dụng thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH đầu tư thương mại Minh Hòa
Số 09 - Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 106/CV ngày 16 tháng 01 năm 2006 của: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Hòa về việc được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định. Về trường hợp này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì: Thời hạn nộp thuế nhập khẩu được phân biệt đối với 4 trường hợp:

- Thời hạn nộp thuế đối với hàng nhập khẩu là hàng tiêu dùng;

- Thời hạn nộp thuế đối với đối tượng chấp hành tốt pháp luật và thuế;

- Thời hạn nộp thuế đối với đối tượng chưa chấp hành tốt pháp luật về thuế;

- Thời hạn nộp thuế đối với các trường hợp khác;

Do đó đề nghị Công ty nghiên cứu Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính nêu trên để xác định hàng hóa nhập khẩu của Công ty được áp dụng thời hạn nộp thuế nào trong 4 trường hợp nêu trên.

Trường hợp Công ty đáp ứng điều kiện quy định tại điểm 2.2 mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính thì được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Hòa được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 712/TCHQ-KTTT ngày 23/02/2006 của Tổng cục Hải quan về việc được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.556

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!