Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5589/TCHQ-TXNK năm 2011 về tăng cường công tác kiểm tra, tham vấn & xác định trị giá hàng NK do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5589/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 08/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5589/TCHQ-TXNK
V/v tăng cường công tác kiểm tra, tham vấn & xác định trị giá hàng NK

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra trị giá khai báo, tham vấn và xác định trị giá theo quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn trong những tháng cuối năm 2011, góp phần hạn chế tình trạng gian lận thương mại qua giá, kiềm chế nhập siêu, ổn định kinh tế vĩ mô theo tinh thần Nghị quyết số: 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố:

1. Tổ chức thu thập, phân tích, tổng hợp các thông tin dữ liệu giá đối với những mặt hàng thuộc danh mục quản lý rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục hoặc cấp Cục theo hướng dẫn tại quyết định số: 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngoài các thông tin có sẵn trên hệ thống thông tin dữ liệu giá GTT22 hoặc GTT01 và các danh mục giá kiểm tra kèm theo để bổ sung thêm nguồn thông tin nhằm hỗ trợ công tác kiểm tra trị giá khai báo, tham vấn và xác định trị giá.

2. Tăng cường công tác kiểm tra trị giá khai báo, tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo và xác định trị giá tính thuế, ấn định và thu đủ thuế đối với những mặt hàng thuộc danh mục quản lý rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục hoặc cấp Cục có mức giá khai báo thấp hơn cơ sở dữ liệu giá theo đúng trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá quy định tại các văn bản hướng dẫn trên cơ sở các nguồn thông tin dữ liệu đã thu thập tại điểm 1 nêu trên trong đó chú trọng những mặt hàng có khả năng gian lận thương mại và những mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu, nhập khẩu số lượng lớn, kim ngạch cao trong những dịp cuối năm như: ô tô, xe máy, rượu, bia, vải ….

3. Cục trưởng Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố tổ chức thực hiện kiểm tra trị giá khai báo, tham vấn và xác định trị giá hàng nhập khẩu tại khâu thông quan, khâu sau thông quan theo quy định từ Điều 23 đến Điều 28 thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về kiểm tra trị giá khai báo, tham vấn và xác định trị giá cụ thể của từng lô hàng nhập khẩu.

4. Thực hiện kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá theo các điều kiện hướng dẫn tại công văn 4489/TCHQ-TXNK ngày 15/9/2011 của Tổng cục Hải quan đối với số hàng hóa nhập khẩu đủ điều kiện hướng dẫn tại công văn số 4489/TCHQ-TXNK ngày 15/9/2011 và nằm trong số các trường hợp đã được Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố báo cáo về Tổng cục Hải quan theo hướng dẫn tại các công văn số 2848/TCHQ-TXNK ngày 15/6/2011, số 2959/TCHQ-TXNK ngày 21/6/2011.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để báo cáo);
- Cục Điều tra chống buôn lậu (để p/hợp);
- Cục Kiểm tra sau thông quan (để p/hợp);
- Lưu: VT, Cục TXNK - Giá (05).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5589/TCHQ-TXNK năm 2011 về tăng cường công tác kiểm tra, tham vấn & xác định trị giá hàng NK do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.183
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219