Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2918/TCHQ-KTTT ngày 20 tháng 6 năm 2003 của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện CV số 5740 TC/TCT ngày 2/6/2003 của BTC

Số hiệu: 2918/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Thành Đức
Ngày ban hành: 20/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2918/TCHQ-KTTT
V/v Hướng dẫn thực hiện CV số 5740 TC/TCT ngày 2/6/2003 của BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6601/VPCP-VI ngày 27/11/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý nợ thuế của Công ty Xây lắp kinh doanh tổng hợp và xuất nhập khẩu Nghệ An. Ngày 2/6/2003, Bộ Tài chính có công văn số 5740 TC/TCT v/v xử lý thuế NK, thuế GTGT, phạt chậm nộp đối với lô hàng 2000 tấn giấy làm nền giấy các bon. Theo đó, Bộ Tài chính đồng ý khoanh nợ thuế cho Công ty Xây lắp Kinh doanh tổng hợp và xuất nhập khẩu Nghệ An đối với  lô hàng 2000 tấn giấy làm nền giấy các bon do Công ty nhập khẩu theo tờ khai số 217/NKD ngày 13/9/1999 tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Công ty phải hoàn thành việc nộp nợ thuế theo đúng kế hoạch trả nợ như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Năm/tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cộng

2006

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

1440

2007

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

80,5

1.070,5

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.510,5

Trong thời gian Công ty được khoanh nợ thuế không tính phạt chậm nộp thuế. Trường hợp Công ty thực hiện không đúng kế hoạch trả nợ này, Tổng cục Hải quan thực hiện cưỡng chế xuất nhập khẩu và tính phạt chậm nộp thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành. Khi làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá thì công ty phải xuất trình giấy tờ với  cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục Hải quan bản xác nhận việc thực hiện đúng kế hoạch trả  nợ như đã nêu trên của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và không còn khoản nợ thuế quá hạn nào khác.

Đối với lô hàng xuất nhập khẩu khác, công ty phải thực hiện nộp thuế theo quy định của Luật thuế  xuất nhập khẩu hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vượt biết và thực hiện.

 

 

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
 PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thành Đức

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2918/TCHQ-KTTT ngày 20 tháng 6 năm 2003 của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện CV số 5740 TC/TCT ngày 2/6/2003 của BTC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.819
DMCA.com Protection Status