Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 12453/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 24/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12453/TC/TCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2001

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 12453 TC/TCT NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐỊNH MỨC MIỄN THUẾ HÀNG QUÀ TẶNG, QUÀ BIẾU

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan
- Công ty Quảng cáo và Hôi chợ thương mại

Trả lời Công văn số 5428/TCHQ/KTTT ngày 30/11/2001 của Tổng cục Hải quan và Công văn số 2016 QCHC/TKTB ngày 4/12/2001 của Công ty Quảng cáo và Hội chợ thương mại về việc tiêu chuẩn miễn thuế hàng quà biếu, quà tặng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ; điểm 4, mục II, phần D Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính; Thông tư số 28 TC/TCT ngày 17/7/1992 của Bộ Tài chính quy định định mức miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và chế độ quản lý đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu là quà biếu, quà tặng: Đối với hàng hoá của các tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép tạm nhập vào Việt Nam để dự hội chợ, triển lãm hoặc được nhập vào Việt Nam để làm hàng mẫu, quảng cáo nhưng sau đó không tái xuất mà làm quà biếu, quà tặng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam thì được xét miễn thuế trong trường hợp sau đây:

- Những hàng hoá dùng làm tặng phẩm, quà lưu niệm cho khách đến thăm hội chợ, triển lãm có giá trị thấp từ 5 USD/1 vật phẩm trở xuống và tổng trị giá lô hàng nhập khẩu dùng để biếu, tặng không quá 3000 USD.

- Những hàng hoá là thiết bị lẻ, thiết bị đơn chiếc mà chủ hàng tặng cho các tổ chức kinh tế trong nước để làm mẫu nghiên cứu sản xuất, để quảng cáo, giới thiệu hàng không kể giá trị cao hay thấp.

Về thẩm quyền giải quyết miễn thuế: thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 172/1998/TT/BTC nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời để Tổng cục Hải quan, Công ty Quảng cáo và Hội chợ thương mại được biết và thực hiện.

Trương Chí Trung

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc định mức miễn thuế hàng quà tặng, quà biếu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.671

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!