Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 994/TCHQ-GSQL về hàng từ nước ngoài gửi kho ngoại quan xuất qua cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 994/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 994/TCHQ-GSQL
V/v hàng từ nước ngoài gửi kho ngoại quan xuất qua cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoài khu KTCK

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Trả lời Điện số 07 ngày 27/02/2012 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng đề nghị hướng dẫn thủ tục xuất hàng hóa gửi từ kho ngoại quan qua các cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền và điểm 2 công văn số 207/BCT-TMMN ngày 11/01/2012 của Bộ Công Thương về việc xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu, thì: Hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để chờ xuất khẩu sang nước thứ ba không được xuất qua các cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh biên giới phía Bắc (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 994/TCHQ-GSQL về hàng từ nước ngoài gửi kho ngoại quan xuất qua cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.945
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168