Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 991/GSQL-GQ1 năm 2014 hồ sơ hải quan nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 991/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 991/GSQL-GQ1
V/v hồ sơ hải quan NK gỗ nguyên liệu từ Campuchia

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty CP Tinh dầu và Chất thơm.
(Đ/c: Nhà A20 Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 26/TDCT-HN ngày 14/7/2014 của Công ty CP Tinh dầu và Chất Thơm đề nghị hướng dẫn về hồ sơ hải quan nhập khẩu mặt hàng gỗ nguyên liệu từ Campuchia, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hồ sơ hải quan nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành tại Luật Hải quan năm 2001, Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung năm 2005, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005, Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ, Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 (thủ tục hải quan truyền thống) hoặc Điều 8 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính (thủ tục hải quan điện tử), cụ thể bao gồm các chứng từ sau:

- Tờ khai hải quan; Hợp đồng mua bán hàng hóa; Hóa đơn thương mại; Bảng kê chi tiết hàng hóa đối với hàng hóa có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất; Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật.

- Tùy từng trường hợp cụ thể người khai hải quan phải nộp, xuất trình thêm các chứng từ khác theo quy định tại điểm e Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC .

- Do đó, đối với trường hợp nhập khẩu mặt hàng gỗ nguyên liệu từ Campuchia, đề nghị doanh nghiệp xuất trình bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành nêu trên, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu về hồ sơ lâm sản nhập khẩu hợp pháp theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản và yêu cầu về hồ sơ tại Công văn số 1483/TCHQ-GSQL ngày 17/2/2014 của Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 991/GSQL-GQ1 năm 2014 hồ sơ hải quan nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.050

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174