Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 99/GSQL-GQ1 vướng mắc của Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 99/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 05/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/GSQL-GQ1
V/v trả lời vướng mắc của Cục HQ Bà Rịa-Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Liên quan đến một số vướng mắc thuộc lĩnh vực giám sát quản lý nêu tại công văn số 0272/HQBRVT-GSQL ngày 15/02/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc liên quan đến thực hiện Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi: Về việc này, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nghiên cứu quy định tại Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 08/2010/NĐ-CP dẫn trên.

2. Vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 33/2011/TT-BGTVT ngày 24/6/2011 của Bộ Giao thông vận tải: Thông tư trên chưa quy định cụ thể phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển phải đăng ký, kiểm tra tại thời điểm nhập khẩu, và hồ sơ phải nộp cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục hải quan và khi thông quan hàng hóa, do đó chưa có cơ sở để triển khai thực hiện.

3. Về vấn đề xử lý mất tờ khai nguồn gốc: Việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của Vụ Tài vụ Quản trị, ngày 07/02/2012, Cục GSQL đã chuyển văn bản để Vụ Tài vụ Quản trị xử lý, do vậy đề nghị Cục Hải quan tỉnh Vũng Tàu liên hệ với Vụ Tài vụ Quản trị để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 99/GSQL-GQ1 vướng mắc của Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.466
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251