Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 984/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải đáp về C/O mẫu D cấp sau

Số hiệu: 984/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 984/TCHQ-GSQL
V/v: Giải đáp về C/O mẫu D cấp sau

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty dịch vụ XNK và thương mại (HANECO)
Địa chỉ: 34 Tô Hiến Thành, Hà Nội

 

Phúc đáp công văn số 39/CV-CT ngày 06/03/2006 của Công ty HANECO về đề nghị giải đáp một số câu hỏi về C/O mẫu D, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 10 Mục D Phụ lục 2 Quy chế cấp C/O mẫu D kèm theo Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04/10/2004 của Bộ Thương mại, C/O mẫu D được cấp vào thời điểm xuất khẩu hoặc một thời gian ngắn sau đó (từ một đến 4 ngày sau ngày tàu khởi hành) và không cần phải có dòng chữ "ISSUED RETROACTIVELY". C/O mẫu D được cấp sau thời điểm này được coi là cấp sau và thể hiện dòng chữ "ISSUED RETROACTIVELY".

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Dịch vụ XNK và Thương mại được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 984/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải đáp về C/O mẫu D cấp sau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.075
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200