Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 969/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc thuế suất thuế GTGT

Số hiệu: 969/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 969/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Theo phản ánh của doanh nghiệp tư nhân Triều Chen thì hiện nay có một số doanh nghiệp thương mại nhập khẩu mặt hàng tấm nhôm nhựa hỗn hợp đều được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5% không phân biệt độ dày của lá nhôm; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính thì mặt hàng tấm nhôm nhựa hỗn hợp có chiều dày không quá 0,2mm có mã số thuế 76072090 với thuế suất thuế GTGT là 10%; mặt hàng tấm nhôm nhựa hỗn hợp có chiều dày trên 0,2mm có mã số thuế 76061190 với thuế suất GTGT là 5%. Đề nghị Cục Hải quan chỉ đạo các Chi cục thực hiện thu thuế GTGT theo đúng quy định tại Thông tư số 62/2004/TT-BTC.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra thực tế việc áp mã số thuế và thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng tấm nhôm nhựa hỗn hợp cho tất cả các tờ khai nhập khẩu kể từ ngày 01/01/2005 đến hết ngày 28/02/2006.

Kết quả kiểm tra, các đơn vị báo cáo gấp về Tổng cục Hải quan - Vụ Kiểm tra thu thuế XNK trước ngày 20/3/2006 theo mẫu báo cáo kèm theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 969/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc thuế suất thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.103
DMCA.com Protection Status