Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 965/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng hóa dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 965/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 01/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 965/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa dự án ưu đãi đầu tư  

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH một thành viên Vinpearl.
(Địa chỉ: Đảo Hòn Tre - Vĩnh Nguyên - Nha Trang)

 

Trả lời công văn số 41/CV-VPL/2012 ngày 24/02/2012 của Công ty TNHH một thành viên Vinpearl về việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế đối với dự án Công viên văn hóa và du lịch sinh thái Vinpearl Land, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở giải quyết vướng mắc trong việc miễn thuế đối với Dự án Công viên văn hóa và du lịch sinh thái Vinpearl Land do Công ty TNHH một thành viên Vinpearl làm chủ đầu tư, ngày 16/02/2012, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 618/TCHQ-TXNK trao đổi ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đính kèm). Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn thực hiện trong thời gian sớm nhất sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến tham gia.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH một thành viên Vinpearl biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 965/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng hóa dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.255
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13