Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 9646/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9646/BTC-TCHQ
v/v miễn thuế nhập khẩu và GTGT nguyên liệu sản xuất chi giả

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2005 

 

 

Kính gửi:

 

- Bộ Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội
- Cục Hải Quan Các Tỉnh, Thành Phố

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 898/TTg-KTTH ngày 1/7/2005 về việc miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất chi giả, dụng cụ chỉnh hình theo công nghệ Polyropylen cung cấp miễn phí cho người tàn tật, theo thỏa thuận hợp tác năm 2005 ký giữa Bộ lao động – Thương binh và Xã hội với Quỹ đặc biệt vì người tàn tật của Ủy ban quốc tế chữ thập đỏ (ICRC), Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1- Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất chi giả, dụng cụ chỉnh hình theo công nghệ Polyropylen cung cấp miễn phí cho người tàn tật, thực hiện theo thỏa thuận hợp tác năm 2005 ký giữa Bộ lao động – Thương binh và ICRC được miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng.

2- Số nguyên liệu, vật tư để sản xuất chi giả, dụng cụ chỉnh hình trên chỉ được đăng ký nhập khẩu tại một cơ quan hải quan nơi thuận tiện cho doanh nghiệp nhập khẩu. Bộ Lao động – thương binh và xã hội có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị nhập khẩu (Trung tâm CH-PHCN Đà Nẵng) đăng ký số lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo đúng thỏa thuận hợp tác năm 2005 ký giữa Bộ lao động – Thương binh và Xã hội với ICRC với cơ quan hải quan nơi đăng ký nhập khẩu.

3- Cơ quan hải quan nơi nhận đăng ký nhập khẩu căn cứ vào số lượng nguyên liệu, vật tư được thỏa thuận trong thỏa thuận hợp tác năm 2005 ký giữa Bộ lao động – Thương binh và Xã hội với ICRC lập sổ theo dõi và tiến hành trừ lùi số lượng nguyên liệu vật tư nhập khẩu thực tế với số lượng đăng ký sau mỗi lần đơn vị nhập khẩu đồng thời ghi rõ trên tờ khai hải quan “Hàng được miễn thuế theo công văn hướng dẫn số......../BTC-TCHQ ngày tháng năm 2005 của Bộ Tài chính”. Chỉ thực hiện miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng theo đúng số lượng nguyên liệu, vật tư đã thỏa thuận giữa Bộ lao động – Thương binh và Xã hội với ICRC.

Bộ Tài chính thông báo để Bộ Lao động – thương binh và Xã hội được biết để chỉ đạo các đơn vị thực hiện.

 

Nơi nhận
- Như trên.
- Lưu VT, TCHQ (8)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
.Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9646/BTC-TCHQ ngày 01/08/2005 về việc miễn thuế nhập khẩu và thuế Giá trị gia tăng nguyên liệu sản xuất chi giả do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.386

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!