Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 963/TCHQ-GSQL về việc xác định tính hợp lệ trên C/O mẫu E của Trung Quốc do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 963/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 07/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 963/TCHQ-GSQL
V/v: xác định tính hợp lệ trên C/O mẫu E của Trung Quốc

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3874/HQTP-NV ngày 10/12/2007 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đề nghị Tổng cục Hải quan xác minh tính hợp lệ của chữ ký người có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc có số tham chiếu E07110Z002910286 cấp ngày 02/11/2007 (có bản photocopy kèm theo), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Sau khi đối chiếu với bộ mẫu dấu và chữ ký của cơ quan và người có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc, Tổng cục Hải quan thấy mẫu chữ ký trên bản C/O có số tham chiếu nêu trên không hoàn toàn giống với mẫu chữ ký của ông (bà) Lai Jingjing ở phòng cấp Beijing đã được Tổng cục Hải quan thông báo cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tại công văn số 4841/TCHQ-GSQL ngày 23/08/2007. Tổng cục Hải quan sẽ có công văn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc xác định tính hợp lệ và hợp pháp của bản C/O này. Trong thời gian chờ xác minh lô hàng của công ty tạm thời không được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi theo quy định. Tổng cục Hải quan sẽ thông báo cho Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh khi có kết quả xác minh từ phía Trung Quốc.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Điện tử Philips Việt Nam (lô 8, Biên Hòa II, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai);
- Lưu: VT, GSQL (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 963/TCHQ-GSQL về việc xác định tính hợp lệ trên C/O mẫu E của Trung Quốc do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.901
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118